Ansvar för sambos lån/skulder

FRÅGA
Hej! Jag och min sambo har gjort slut och under tiden vi var ihop tog hon ett lån. Hon står på lånet och vi har inget skuldebrev eller avtal mellan oss, Nu vill hon att jag betalar lånet och jag undrar vad som gäller då?Behöver jag betala någonting alls IOM att jag inte står på nått lån? Eller är jag betalningsskyldig för hälften?Jag tänker iom att inget skuldebrev eller avtal finns mellan oss, kan jag då i laglig mening hävda att jag inte behöver betala alls, eller hur skall man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att vardera sambo råder över sin egendom och ansvarar för sina skulder.

Vid bodelning efter ett samboförhållandes upphörande kan dock ena sambons skulder bli betalda ur samboegendomen (avräknade) om lånet togs i syfte att finansiera inköpet av samboegendom eller att skulden beror på att samboegendom har förvärvats på kredit, med andra ord ifall skulden på något sätt är att hänföra till samboegendom (se Sambolagen 13§). Samboegendom utgörs enbart av bostad och bohag (möbler och liknande) som har inhandlats för din och din sambos gemensamma användning (se Sambolagen 3§ och 5-6§).

Om skulden inte är hänförlig till samboegendom ska skulden betalas med sambons egen egendom i första hand. Det är enbart om din sambo inte kan betala skulden själv med sina egna tillgångar som det kan bli aktuellt att dra av skulderna från den gemensamma samboegendom (Se Sambolagen 13§ 2 st.).

Du ensam är självklart inte betalningsskyldig för lånet men beroende på varför lånet togs och vad lånet använts till så kan hon ha rätt att betala av lånet med er gemensamma samboegendom.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2782)
2020-11-28 Vad anses som samboegendom?
2020-11-26 Har efterlevande sambo rätt till arv?
2020-11-25 Kan sambo få täckning för enskilda skulder från samboegendom?
2020-11-25 Bodelning av lägenhet enligt sambolagen (SamboL)

Alla besvarade frågor (86531)