Ansvar för sakskada som orsakas av hund vid hundpassning

Hejsan Jag har en fråga, min dotter passade en hund åt en vän. Och hon lämnade hunden ensam i max 1 tim för hon skulle träna och hade ingen annan som kunde ta hunden den tiden. Denna hund vid detta tillfälle kissade ner hennes kudde samt hennes bärbara dator, vilken nu inte fungerar. Ska väl sägas med att visst kan jag förstå att det kan vara hennes ansvar med att inte placera datorn så att hunden kom åt den. Men vem trodde att det skulle hända, samt att hunden tydligen inte kunde vara själv. Hör även till saken att dom inte berätta att han inte klarar av att vara ensam. Så, vem bär ansvaret för kostnaden för datorn? Vems är ansvaret? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga,

Som hundägare har man strikt ansvar för alla skador hunden orsakar. Detta enligt 19§ lagen om tillsyn över hundar och katter. Strikt ansvar innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador hunden orsakar även om ägaren inte varit vållande. 

Ett undantag är om ägaren lämnat hunden till någon annan för underhåll eller nyttjande. Innehavaren av hunden ansvarar då solidariskt med ägaren för skador. Om din dotter kan räknas som innehavare av hunden skall kontraktsrättsliga regler tillämpas istället för skadeståndsrättsliga vad det gäller de skador hunden åsamkat din dotter. Innehavare är någon som mer varaktigt tar hand om hunden, som använder den till jakt, som har den på sitt hunddagis, som är fodervärd eller liknande. Så verkar inte vara fallet här och skadan skall då bedömas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler.

Detta innebär att ägaren ansvarar för skadan på datorn. Skadestånd för sakskada kan däremot jämkas om den skadelidande har varit medvållande, 6 kap. 1§ skadeståndslagen. I det här fallet har din dotter lämnat en hund hon uppenbarligen inte känner särskilt väl helt ensam i ett rum med värdesaker inom hundens räckhåll. Hon har dessutom varit borta under en längre tidsperiod. Det är alltså inte fråga om att hon tillfälligt hämtat posten eller något liknande som enbart tagit några få minuter. Huruvida ägaren borde ha nämnt att hunden inte klarar av att vara ensam beror troligtvis på hundens ålder. Är hunden vuxen borde detta naturligtvis sagts. Är hunden en liten valp så får det anses allmänt känt att en valp inte bör lämnas ensam på det sättet. 

Sammanfattningsvis har alltså din dotter varit medvållande till skadan och skall därför betala en del av kostnaden för datorn själv. Lagen säger att en sådan jämkning skall vara "skälig". Jag har inte kunnat hitta något rättsfall som kan ge vägledning om vad som skulle kunna anses skäligt i ett sådant här fall, så exakt hur uppdelningen av kostnaden skulle se ut låter jag vara osagt. 

Vänligen, 

Kim Dohm-HansenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000