Ansvar för reparation av tak i bostadsrätt

2016-03-18 i Bostadsrätt
FRÅGA
Vår lägenhet är byggd på 60-talet och har "grängade" tak. Det grängade skiktet har släppt på vissa ställen och det finns risk att delar av det rasar ned. Är det föreningen eller bostadsrättsinnehavaren som ansvarar för kostnaden för reparationen?
SVAR

Hej och tack för er fråga!

Eftersom ni talar om grängat tak så förutsätter jag att det rör sig om inomhustak i lägenhetens rum. Som utgångspunkt så svarar ni i egenskap av bostadsrättshavare för att hålla lägenheten i gott skick, vilket avser det inre underhållet av bland annat golv, väggar och inomhustak. Eftersom ni svarar för det inre underhållet av lägenheten så ansvarar ni för reparationen av taket och kostnaden för detta. Det bör dock noteras att bostadsrättsföreningen har möjlighet att begränsa ert ansvar för det inre underhållet, och därmed åta sig ett större underhållsansvar, i sina stadgar. Detta framgår av Bostadsrättslag (1991:614) 7:12 första stycket. För att vara helt säkra på vem som ska svara för reparationen av det grängade taket och kostnaden för detta så bör ni med andra ord undersöka föreningens stadgar.

Ni bör också undersöka om bostadsrättsföreningen har en fond för att underlätta finansieringar av sådana reparationer som ni som bostadsrättshavare svarar för. Eftersom avsättningar till fonder innebär större månadsavgifter så har de flesta bostadsrättsföreningar slopat bestämmelser i stadgarna om sådana fonder, men det skadar inte att ta reda på om en sådan möjlighet till finansiering står till buds eller inte.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll