Ansvar för kattägare att deras katt inte orsakar skada?

Grannens katt attackerar min katt. Ännu inte skadat men stor risk att detta ska ske. Hur kan jag förhindra att det inte ska förekomma eftersom kattens ägare är likgiltig och inte bryr sig om sin katts beteende. Vilka rättigheter har man eller finns det någon/några påföljder ? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om tillsyn över hundar och katter samt av skadeståndslag (SkL).


Tillsyn över katter

Katter ska hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter (1 § lag om tillsyn över hundar och katter).

Detta innebär att kattägare har ett ansvar att förebygga att katten inte orsakar skada, samt att se efter katten så den inte orsakar skador eller andra olägenheter. Vidare framgår att hänsyn ska tas till kattens natur och övriga omständigheter. Det innebär att ansvaret kan se olika ut i olika situationer för vad som krävs av en kattägare i ett enskilt fall.


Skadestånd?

Vad gäller påföljder blir det relevant att se till  2 kap 1 § SKL. Skadestånd kan komma att bli aktuellt om skada uppkommer, till exempel om katterna skadas. Värt att notera är att husdjur anses som en sak i lagens mening, och att det i så fall skulle utgöra en sakskada. Vidare krävs det att kattägaren har agerat uppsåtligt eller vårdslöst för att skadestånd ska bli aktuellt. Eftersom det följer av lag att en kattägare har ett ansvar för att katten inte orsakar skada, kan det eventuellt anses som vårdslöst om kattägare inte vidtar åtgärder för att förebygga detta, när denne är medveten om att katten tidigare har attackerat andra katter.


I ditt fall

Till att börja med skulle jag rekommendera dig att talar med din granne, och informerar om situationen att deras katter attackerar din katt. Eftersom kattägare har ett ansvar genom lag att förebygga att katten inte orsakar skada kan det även vara en god idé att informera detta. Om kattägaren inte vidtar åtgärder i ett sådant läge och skada uppkommer kan skadestånd komma att bli aktuellt.


Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig igen!


Hälsningar,

Linnea BrundinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000