Ansvar för katt

FRÅGA
Hej!Grannens katt ställer till elände här.Jag har två katter var av hanen är kastrerad(vid 6m ålder) och honan är steriliserad.Båda mina katter är lugna och håller sig oftast runt vår bakgård eller nere i en grannens trädgård(detta är helt ok för dem då dem gillar våra katter och dem inte ställer till elände)Hanen är den som råkar mest illa ut.Han är undergiven,ger sig ständigt mot andra katter och springer hellre iväg än slåss.Grannens katt är vidrigt stygg på honom.Lurpassar och hoppar b.l.a på han bakifrån(flertalet grannar har bevittnat detta och fått gå i mellan) och åsamkat min katt stor skada där jag fått uppsöka vet flertalet ggr.Grannens katt tar sig in hos oss via kattlucka trots att jag upprepade tillfällen kastat vatten på han,sprutat vatten på han och försökt mota bort han med sopkvast(har ALDRIG åsamkat honom skada)Denna katt har även flertal ggr gått fram till mina barn och är visat sig kelsjuk men väl framme så fräser han o morrar åt barnen.Han lägger sig på vår uppfart så våra katter inte törs gå in på gården och när mina är ute stryker dem utefter husväggen av rädsla för den andra katten.Ägaren till den andra katten anser att JAG har ansvar över vad som händer på vår bakgård och anser sig inte kunna göra något.Vi har bett dem hålla sin katt inne några dygn men dem vägrar.En annan granne har fått avliva sin katt pga de skador denna katt orsakat.Vi orkar inte mer nu!Vad kan vi göra.Vad har ägaren för skyldighet ang vet kostnad o ansvar?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen (här) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § ska hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.

Enligt 19 § har hundägare ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Strikt ansvar innebär ett skadeståndsansvar oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Regeln tillämpas dock inte på katter, då katter är undantagna det strikta ansvaret. Detta innebär att kattägare inte har strikt ansvar för vad deras katter orsakar, de svarar endast enligt Skadeståndslagens (SkL) regler.

Skadeståndsansvar kan fortfarande föreligga enligt SkL (här). Enligt 2 kap 1 § SkL krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I din situation betyder det att du och dina andra grannar som störs av katten och lidit av skadorna den orsakat måste bevisa att din granne varit oaktsam och inte har tillräcklig uppsyn över sin katt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Anna Thörne
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (437)
2020-12-28 Vilket ansvar har en hundägare vars hund biter någon?
2020-12-20 Ersättning för skador orsakade av hundar
2020-12-19 Kan man få skadestånd efter att ha blivit biten av en hund?
2020-11-30 Får man ha lös hund på inhägnad tomt?

Alla besvarade frågor (88385)