FrågaSKADESTÅNDSRÄTTSkadeståndssansvar för djurägare16/10/2016

Ansvar för hundägare

En lös älghund stormade in på våt tomt , där jag stod med mitt 5 månaders barnbarn. Den sprang runt på tomten som om den spårade vår hund( som tursamt befann sig inomhus).

Efter ca 15 minuter kpmmer jägaren i bil ( på vår enskilda väg) och hämtar sin hund.

Vilket ansvar har denna jägare ?

Lawline svarar

Hej Holger! Tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt Lagen om tillsyn över hundar, vilken du finner här, och katter ska en hundägare sköta och ha tillsyn över sin hund på ett sådant sätt som krävs med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter, som erfordras för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter, 1§. Att det har att göra med en hund som, vad jag förstår, är tränad för jakt kan ansvaret eventuellt bli mer långtgående kring tillsynen.

Samma lag föreskriver i 19§, att en skada som orsakas av en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, även om ägaren inte har vållat skadan. Detta innebär att ägaren får ett strikt ansvar till i princip all skada som hunden orsakar. Hade du, din hund eller ditt barnbarn åsamkats någon som helst skada hade den andre ägaren stått till svars för detta och fått ersätta kostnaderna.

Hoppas svaret hjälpte dig! Ha en fin dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Hittade du inte det du sökte?