Ansvar för hund som biter inbrottstjuv

Om en inbrottstjuv tar sig in i mitt hus där jag har hund och hunden biter så blir jag då skadeståndsskydlig, för att tala klarspråk? Även om jag har rätt att bruka visst våld för att mota bort den som olovligen bereder sig tillträde till min bostad?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I de flesta fall är det endast den som har vållat en skada, antingen med uppsåt eller av oaktsamhet, som kan bli skadeståndsskyldig. När det gäller skador som har orsakats av en hund, så gäller dock enligt 19 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (här) att hundens ägare eller innehavare har ett s.k. strikt ansvar, det vill säga att han eller hon ansvarar även utan att själv ha vållat skadan. Det enda undantaget från denna bestämmelse gäller när en tjänstehund (t.ex. en polishund) har orsakat en skada vid ett ingripande som varit motiverat. Hundägaren kan alltså bli skadeståndsskyldig även när en hund biter en inbrottstjuv.

Det är dock sannolikt att inbrottstjuven skulle anses ha varit medvållande till skadan. I så fall kan skadeståndet jämkas enligt 6 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207) (här), vilket innebär att hundägaren endast behöver ersätta skadan i den mån det anses vara skäligt med hänsyn till omständigheterna. Skadeståndet kan även jämkas till noll enligt denna bestämmelse, förutsatt att det anses vara skäligt att den skadelidande ansvarar helt för skadan själv. Sammanfattningsvis kan man alltså säga att hundägaren har ett ansvar för skador som hunden orsakar en inbrottstjuv, men att skadeståndet kan jämkas, helt eller delvis, på grund av inbrottstjuvens medvållande. Mig veterligen har dock aldrig något sådant fall prövats i domstol. Det är därför svårt att spekulera i hur stor utsträckning domstolen skulle jämka skadeståndet.

Den rätt att använda våld som du nämner är den s.k. nödvärnsrätten som regleras i 24 kap. 1 § brottsbalken (här). Nödvärnsrätten kan förvisso befria en skadeståndsskyldig hundägare från ansvar för gärningar som denna har begått för att avvärja ett inbrott, men min bedömning är att nödvärnsrätten inte är tillämplig i ditt fall eftersom hundägaren inte själv har begått någon gärning som har medfört skadeståndsansvar. Tvärtom innebär ju det strikta ansvaret som sagt att hundägaren blir skadeståndsskyldig även om han eller hon inte alls hade någonting att göra med situationen där skadan uppstod. Skulle däremot hundägaren själv ha vållat skadan, till exempel genom att bussa hunden på inbrottstjuven, så torde nödvärnsrätten vara tillämplig. I så fall är ägaren skadeståndsskyldig endast om hans eller hennes agerande varit uppenbart oförsvarligt med hänsyn till omständigheterna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndssansvar för djurägare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”