Ansvar för handelsbolags förpliktelser efter utträde som bolagsman

2019-04-29 i Bolag
FRÅGA
Hej,Jag (svensk medborgare) samt min kompis (polsk medborgare) har ett handelsbolag tillsammans. Vi funderar nu på att sälja detta bolag till två nya ägare/personer (polska medborgare). Nu har en situation kommit upp, att en tidigare kund vill "stämma" oss, dvs handelsbolaget. Jag skriver i citationstecken, då kunden är högst oseriös och har endast i avsikt att skrämma fram sina krav. Hur ser situationen ut om vi säljer handelsbolaget till dessa två nya delägare? Kommer den tidigare kunden, i och med att han stämmer själva handelsbolaget, ha med dessa två nya delägare att göra (då det nu är deras handelsbolag), eller kommer jag och min kompis på något sätt behöva ta itu med honom?Jag skulle väldigt uppskatta en förklaring av situationen.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I ett handelsbolag är alla bolagsmän primärt och solidariskt ansvariga för handelsbolagets förpliktelser, se Handelsbolagslagen 2 kap. 20§ (nedan citerad HBL). Att ansvaret är primärt innebär att en motpart som har en fordran gentemot bolaget kan välja vem de vill vända sig till för att kräva betalning, dvs. till själva bolaget eller till någon av bolagsmännen. Det vanliga är såklart att man söker betalning direkt från handelsbolaget men det finns alltså möjlighet att vända sig till bolagsmännen om inte bolagets tillgångar skulle vara tillräckliga.

Att ansvaret är solidariskt innebär att var och en av bolagsmännen, dvs. du, din kompis eller eventuella nya bolagsmän är skyldig att betala borgenärens hela fordran. Om en bolagsman ensam krävs på betalning har denne i sin tur möjlighet att kräva ersättning av övriga bolagsmän om de varit delaktiga för uppkomsten av skadan, se HBL 2 kap. 14§.

Inträder en ny bolagsman i bolaget, svarar han även för de förbindelser som bolaget har ingått innan hans inträde. En bolagsman som avgår svarar inte för de förbindelser som bolaget ingår efter avgången, såvida motparten kände eller borde ha känt till att personen avgått som bolagsman, se HBL 2 kap. 22§. Detta innebär att bolagsmän som avgått fortfarande ansvarar för förpliktelser som uppkommit för handelsbolaget i samband med att de var bolagsmän.

En fordran mot en bolagsman på grund av bolagsmannens ansvar enligt ovan preskriberas senast fem år efter att bolagsmannens avgång registrerades i handels­registret, HBL 2 kap. 22a§. Detta gäller om inte preskriptionen dessförinnan avbryts mot bolagsmannen genom ett s.k. preskriptionsavbrott. Sker ett preskriptionsavbrott mot er så kan tiden innan ni bli fria från ansvar alltså bli längre (ett preskriptionsavbrott är en handling som förlänger preskriptionstiden och kan röra sig om att ni exempelvis får ett skriftligt krav på en fordran eller att någon väcker talan mot er i domstol).

Slutsatsen är alltså att om ni skulle sälja bolaget så dröjer det minst fem år innan ni kan gå fria från ansvar för de förpliktelser som uppkom för handelsbolaget medan ni var bolagsmän. Om en tidigare kund är på gång att stämma er nu så kommer ni alltså inte undan för att ni säljer handelsbolaget till nya ägare. De nya ägarna blir dock solidariskt ansvariga med er och handelsbolaget. Nya ägare har också möjlighet att få sitt ansvar jämkat enligt HBL 2 kap. 14§ eftersom det finns risk att man anser att du och din kompis är de som vållat handelsbolaget skadan.

Hoppas ni fått svar på er fråga!

Vänligen,

Anja Bartholdsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (577)
2019-09-16 Min kompanjon har avregistrerat mig som VD och delägare i bolaget, vad kan jag göra?
2019-09-16 Kan jag avtala bort personligt betalningsansvar?
2019-09-07 Firmateckningsrätt suppleant
2019-09-02 Vad gäller vid en riktad nyemission när minoriteten blir utspädd?

Alla besvarade frågor (73003)