FrågaFASTIGHETSRÄTTHyresrätt27/03/2015

Ansvar för gemensam hyresrätt

Hej!

Jag och mitt ex står båda på ett förstahandskontrakt på en lägenhet. Hon tvingade mig att flytta därifrån och säger nu att jag ska betala halva hyran sen jag flyttade därifrån.

Kan hon kräva det trots att det var hon som tvingade ut mig?

Lawline svarar

Står ni båda på hyreskontraktet så har ni ett solidariskt ansvar för de skyldigheter och rättigheter som kontraktet ger upphov till. Ni är alltså till exempel båda skyldiga att se till att hyran betalas. Betalas inte hyran kan hyresvärden vända sig till vem som helst av er och kräva betalning.


Att ditt ex har tvingat dig att flytta ut ur lägenheten förändrar inte det faktum att ni båda fortfarande står på hyreskontraktet. För att ditt ex ska bli ensamt ansvarig för kontraktets förpliktelser måste hon stå som ensam hyresgäst. Hon måste alltså överta din del av hyresrätten.


Enligt 32 § hyreslagen (12 kap. jordabalken) får en hyresgäst inte överlåta sin hyresrätt utan hyresvärdens samtycke. I 33 § finns dock ett undantag från denna regel. En sambo som tillagts den gemensamma lägenheten genom bodelning får överta den andra sambons hyresrätt. För tiden efter det att hyresvärden underrättats om hyresrättens övergång, svarar inte längre den hyresgäst som överlåtit sin rätt för hyreskontraktets förpliktelser. Hyresvärden kan då alltså bara vända sig till den hyresgäst som övertagit hyresrätten för att exempelvis kräva betalning för hyra.


Till skillnad från vad som gäller för äkta makar, är bodelning inte obligatoriskt för sambor. Enligt 8 § sambolagen ska bodelning ske när samboförhållandet upphör om någon av samborna begär det. Det som ingår i en eventuell bodelning är den så kallade samboegendomen. Samboegendom är enligt 3 § sambornas gemensamma bostad och bohag, om egendomen införskaffats för gemensamt bruk. Eftersom ni båda står på hyreskontraktet har hyresrätten uppenbarligen införskaffats för gemensamt bruk och utgör därför samboegendom.


En annan möjlighet är såklart att helt enkelt prata med hyresvärden och se om denne kan gå med på att låta ditt ex ta över hela hyresrätten utan att någon bodelning sker. Lagen kräver inte att hyresvärden måste gå med på det, men det skadar ju inte att prova.

Lawline RådgivareRådgivare