Ansvar för fuktskada i bostadsrätt på grund av bristfällig ventilation

2021-05-03 i Bostadsrätt
FRÅGA
Fuktskada i lägenhetI samband med ommöblering upptäckte jag fuktskada på väggarna i mitt sovrum. Tapeten missfärgad, bokhyllor färgat av sig, fukten förorsakat stora fläckar på tapeten. Fukt/vatten även skadat delar av golvparketten. Efter besiktning auktoriserad kontrollant upprättades skaderapport: "Orsaken till fuktskadan är enligt vår bedömning att det förekommer bristfälligheter i ventilationen. Väggytskicket avlägsnas inom erforderlig omfattning på rödmarkerade väggar. Parkettgolv avlägsnas i erforderlig omfattning. Behörig fackman bör se över samt förbättra ventilationen. Efter utrivning ny fuktkontroll för att säkerställa utbredningen." Lägenheten är en bostadsrättslägenhet.Av mitt försäkringsbolag får jag följande besked: "Vår bedömning är nu färdig /../ du får inte ersättning för den anmälda skadan /.../ beror på bristfällig ventilation." Vid samtal med handläggare får jag en logisk motivering till detta beslut: Det är bostadsrättsföreningens ansvar att genomföra obligatoriska regelbundna ventilationskontroller av fastigheten. De fuktskador som har uppstått i lägenheten har uppkommit som en följd av bristfällig ventilation och, som en konsekvens av detta, kondensation. Då är min fråga: vem bär då ansvaret för att sanerings- och renoveringsarbete kan påbörjas och genomföras? Att skadorna uppkommit ligger ju helt utanför min kontroll och beror ej på min oaktsamhet. Eller görs jag likväl till ansvarig för fuktskadorna på ytskiktet, golv och tapeter?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Utföra ventilationskontroller

Det stämmer att det är byggnadens ägare, till exempel en bostadsrättsförening, som ansvarar för att en så kallad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) genomförs. Obligatoriska ventilationskontroller ska göras regelbundet för att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Att det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för ventilationskontroller framgår av 7 kap 4 § bostadsrättslagen, vilken anger att det är föreningen som är skyldig att hålla lägenheten, huset och marken i gott skick, i den mån ansvaret inte vilar på bostadsrättshavaren. Som huvudregel svarar bostadsrättshavaren för inre innehåll av lägenheten, medan föreningen svarar för yttre underhåll. Till yttre underhåll hör saker så som ledningar och ventilation.

Ersätta och åtgärda skador?

Eftersom bostadsrättsföreningen i ditt fall har försummat sin underhållsskyldighet är den också ansvarig för samtliga skador som uppstår till följd av underlåtenheten. Detta innebär att du, så länge det kan styrkas att skadorna har uppkommit på grund av den bristfälliga ventilationen, kan kräva att bostadsrättsföreningen står för både utrednings- och renoveringskostnader.

Sammanfattning

Det är bostadsrättsföreningens ansvar att utföra de obligatoriska ventilationskontrollerna. Försummar föreningen sin underhållsskyldighet så är den ansvarig för de skador som uppstår till följd av underlåtenheten. För att bostadsrättsföreningen ska vara ansvarig krävs det att det kan styrkas att skadorna verkligen beror på den bristfälliga ventilationen. I ditt fall verkar det vara styrkt i och med den upprättade skaderapporten. Med andra ord ska inte du hållas ansvarig för dessa skador.

Skulle du behöva mer hjälp kan jag varmt rekommendera dig att ta kontakt med en av våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. Skulle du vara intresserade av detta, eller om du har några frågor om mitt svar så är du välkommen att kontakta mig på Julia-saga.herhold@lawline.se.

Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Herhold
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1247)
2021-10-24 Hur tar man del av uppgifter om bostadsrätter?
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?

Alla besvarade frågor (96522)