Ansvar för fel i fastighet som uppkommit mellan köp och tillträde

Hej.

Har köpt ett hus men ännu inte tillträtt. Blev kontaktad av säljaren att det står vatten i hela källaren.

Dräneringen och avloppen är vattenfyllda. Troligen beror det på högt vattenstånd av all nederbörd.

Jag har inte kunnat påverka situationen innan tillträdet.

Köpekontraktet har inskrivning: Med friskrivning för dolda fel.

Källargolvet var tort när kontrakt skrevs men nu är skicket ändrat.

Vad gäller och kan jag kräva samma skick som vid köpekontraktsdagen?

Är det en skada som säljaren ska åtgärda?

Med vänlig hälsning

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ansvarar för felet?

Vid köp av fastighet står säljaren, fram till faktisk eller avtalad tillträdelsedag, risken för att fastigheten skadas eller försämras genom en olyckshändelse. För din del innebär det alltså även om vattenskadan är en olyckshändelse är det säljaren som ansvarar för felet. Skadan på huset ger dig rätt att göra prisavdrag på köpeskillingen motsvarande den värdeminskning skadan medfört. Skulle skadan vara väldigt allvarlig kan du även ha rätt att häva köpet helt. Någon skyldighet för säljaren att åtgärda skadan finns dock inte. (4 kap. 11 & 19 c § jordabalken)

Att köpekontraktet innehåller en friskrivning för dolda fel har ingen betydelse för den aktuella skadan i och med att skadan inte fanns vid tidpunkten då avtalet skrevs. En friskrivning från dolda fel omfattar nämligen befintliga fel som inte kan upptäckas – inte synliga skador som uppkommer vid en senare tidpunkt.

Vad bör du göra?

För att få göra avdrag på priset råder jag dig att kontakta säljaren och framställa kravet med stöd i de bestämmelser jag hänvisar till ovan. Du måste kontakta säljaren, det vill säga reklamera, inom skälig tid från att du fått reda på felet (4 kap. 19 a § jordabalken). Skälig tid bör vara åtminstone två månader, men för att vara på den säkra sidan bör du dock reklamera så fort som möjligt.

Skulle säljaren vägra tillmötesgå dina krav kan du väcka talan mot säljaren i tingsrätten. Beroende på vilket belopp tvisten rör kan du i så fall ha rätt till ersättning för rättegångskostnader ur din hemförsäkring.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Malin GustavssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Fel i fastighet? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”