Ansvar för bouppteckning

Svempa avlider. Under den senare delen av sitt liv levde han upp alla sina pengar. Det som finns kvar täcker bara begravningskostnaderna. Svempa efterlämnar endast en dotter. Måste hon se till att en bouppteckning upprättas?

Lawline svarar


Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


ÄB = Ärvdabalken


När det gäller dödsbon där där tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader samt andra kostnader i samband med dödsfallet så räcker det med att en dödsboanmälan, vilket är en förenklad form av bouppteckning, upprättas. Detta stadgas i ÄB 20:8a.


En dödsboanmälan görs av socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt och skickas sedan till skatteverket för registrering. Det är den person som har ansvar för att en bouppteckning görs som kan ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas, i detta fall är det dottern i egenskap av dödsbodelägare som har denna möjlighet. Om fast egendom eller tomträtt ingår i boet så måste bouppteckning ändå göras. Detta eftersom en bouppteckningshandling behövs när arvinge eller annan förvärvare ansöker om lagfart eller inskrivning av tomträtt.


Dottern behöver alltså inte göra någon bouppteckning så länge det inte finns fast egendom eller tomträtt i boet, hon kan istället kontakta socialnämnden i den kommun där den avlidne var bosatt och ta initiativ till att en dödsboanmälan upprättas. Det ska tilläggas att det inte ställs något krav på dottern att utnyttja möjligheten till dödsboanmälan, hon kan välja att göra en bouppteckning istället om hon så vill. Eftersom hon är ensam dödsbodelägare så är det hon som bär ansvaret för att antingen dödsboanmälan eller bouppteckning görs.


Vänligen,

Christian SörqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”