Ansvar för bitskada på hund

FRÅGA
Hej, grannen gick förbi min trädgård med sin hund i koppel. Min hund smet ut genom staketet och rusade fram. Då bet grannens hund min hund i huvudet. Nu är veterinärs kostnaderna jätte höga och jag undrar vem som ska betala detta?Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för de skador som deras hundar orsakar. Det innebär med andra ord att det inte har någon betydelse om de kan anses ha varit oaktsamma eller inte. Eftersom grannens hund bet din hund i huvudet så ska skadan ersättas av grannen genom betalning av veterinärkostnaderna. Detta framgår av Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter 19 § första stycket.

Eftersom du dock förlorade kontrollen över din hund och den rusade rakt mot grannens hund så kan grannen, beroende på omständigheterna, argumentera för att du var oaktsam i din uppsikt av din hund och därmed medverkande till skadan. På denna grund så kan han yrka på att skadeståndet ska jämkas, vilket framgår av Skadeståndslag (1972:207) 6:1 andra stycket.

Jag rekommenderar att du i första hand försöker nå fram till någon form av uppgörelse i godo med grannen, med detta svar som vägledning. Om du inte kan uppnå någon uppgörelse så rekommenderar jag att du i andra hand vänder dig till en jurist specialiserad på skadeståndsrätt som kan göra en mer utförlig prognos av grannens möjligheter att yrka på jämkning om domstolsprövning skulle bli aktuell.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (428)
2020-10-31 Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av en annan hund?
2020-10-29 Mitt ansvar för min utekatt
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt

Alla besvarade frågor (85612)