Ansvar för barns umgänge med den förälder barnet inte bor hos

2019-01-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej! Jag har en 14-årig dotter som bir heltid hos mig, mamma. Bla pga att hon inte tycker om sin pappas nya fru. Det vart bestämt för ca 1år sedan hos familjerätten att hon då skall bo hos mig. Nu lägger han skulden på henne om att det är hon som ska hör av sig till honom för att upprätthålla deras kontakt. Dom träffas inte mycket alls och han blir alltid inbjuden till skola och jag informerar om något hänt eller kommer hända. Han hör knappt av sig alls till henne och när han gör det är det för att snälla om att hon inte hör av sig. Vad kan vi göra och vad har vår dotter för rättigheter? Vi har gemensam vårdnad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor gällande föräldraskap, boende, vårdnad och umgänge regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Föräldrar har ett gemensamt ansvar för barnets umgänge med den förälder som barnet inte bor hos
Som föräldrar har ni ett gemensamt ansvar att se till att er dotters behov av umgänge med den förälder som hon inte bor med, alltså hennes pappa, tillgodoses. Det är alltså ditt och pappans ansvar att se till att er dotter och hennes pappa umgås, 6 kap. 15 § andra stycket FB. Barn anses som utgångspunkt må bra av att ha kontakt med båda sina föräldrar, och har därför en rättighet att umgås med sina föräldrar, 6 kap. 15 § FB. Rätten till umgänge är formulerad just som en rättighet för barnet som båda föräldrarna gemensamt är ansvariga att se till att det fungerar.

Rekommendationer
Inledningsvis kan du påtala att det åligger er dotters pappa att medverka i högre utsträckning för att ert dotters behov av umgänge med sin pappa ska tillgodoses. Du gör helt rätt i att informera pappan om relevanta saker som kan främja umgänget, precis som du beskriver att du gör. Om det är så som du beskriver, att pappan ändå inte medverkar i tillräcklig grad till umgänget och dessutom skuldbelägger er dotter för detta, kan du vända dig till socialnämnden för att få hjälp med situationen och umgänget mellan din dotter och hennes pappa, 6 kap. 18 § FB. Det är viktigt att beakta att det alltid är barnets bästa som står i fokus i alla frågor som rör barn, 6 kap. 2 a § FB.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1176)
2019-05-23 Vad kan jag göra om jag och min dotters pappa inte kommer överens om ändring av boende?
2019-05-22 Vårdnadshavarens medgivande kortare resa
2019-05-20 Böter från kollektivtrafik - vem hamnar hos kronofogden?
2019-05-20 Vem får vårdnaden om min son om jag dör?

Alla besvarade frågor (69223)