Ansvar för att hund blir dräktig

FRÅGA
Hej.Vem av ägarna bär skulden om det uppstår en kärleksrelation mellan en tik och en han hund, med att konsekvenserna blir att tiken blir gravid? Hundarna har lekt förut med varandra.Han hundens ägare hade inte fått någon vetskap att tiken hade löp tid, fören de båda hundarna hade rymt upp i skogen.
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 19 § lag om tillsyn över hundar och katter har ägaren till en hund eller den som för tillfället har hand om hunden ett s.k. strikt ansvar för skada som hunden vållar. Det innebär att det föreligger ett skadeståndsansvar oberoende om uppsåt eller oaktsamhet förorsakat skadan.

I NJA 1990 s. 80 ansågs ägaren till en lösspringande hanhund skadeståndsskyldig när denne betäckt en avelstik. Skadan låg i att tiken blivit förhindrad till att föda en kull med renrasiga schäfervalpar, något den hade kunnat göra om den inte blivit dräktig till följd av den lösspringande hanhunden.

I situationen du beskriver framgår det inte huruvida det rör sig om en avelstik eller inte. Tikägaren kan dock ha rätt till ersättning för kostnader till följd av dräktigheten. Tikägaren måste däremot anses ha lämnat sin hund utan uppsikt och därmed brustit i sitt ägaransvar enligt 1 § lag om till syn över hund och katter. Detta får till följd att ansvaret för ägaren till hanhunden kommer att jämkas, 6 kap. 1 § 2 st skadeståndslagen. I en situation som denna bör ansvaret därför bli delat mellan hundägarna.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Jakob Melander
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (428)
2020-10-31 Vem står för vårdkostnader om min hund blir oprovocerat attackerad av en annan hund?
2020-10-29 Mitt ansvar för min utekatt
2020-10-24 Vem är ansvarig för dräktighet orsakad av en lösspringande hund?
2020-10-23 Skadeståndsansvar för katt

Alla besvarade frågor (85630)