Ansvar för aktieägare

2016-03-31 i Bolag
FRÅGA
Om man äger ett ab och det får skulder är man personligt ansvarig då ?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Nej, som aktieägare i ett bolag är du inte personligt ansvarig för bolagets skulder, se 1:3 ABL.

Det finns dock vissa undantag från denna regel för skulder som uppstått innan bolagsregistreringen eller om man som VD, styrelse eller aktieägare handlar i strid med reglerna om likvidation i 25 kap ABL.

Johanna Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bolag (678)
2020-11-21 Skilja dotterbolag från moderbolag
2020-11-20 Kan aktier tvångsinlösas?
2020-11-09 Kan styrelseordförande och VD vara samma person i ett aktiebolag?
2020-11-02 Bildande av AB och skillnaden mellan enskild firma och AB

Alla besvarade frågor (86656)