Ansvar efter borgensåtagande

Hej!

Om en vän till mig står som borgenär för sitt ex hyresrätt och borgenärskapet går ut i maj -15 kan då hyresbolaget skicka ut en räkning i juni till min vän för 5 månadshyror tillbaka?

Vart i lagen stöds detta?

Att som hyresbolag vänta 6 månader med att kontakta borgenär och dessutom göra det efter att borgenärskapet utgått torde väl vara fel? Det resulterar i att min vän får betala 50 000 kr i en klumpsumma, och vilken privatperson har räd till det?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det verkar som om din vän gentemot sitt ex's hyresvärd har garanterat att hyran kommer att bli betald. En sådan garanti kallar man ett borgensåtagande, och den som garanterar (dvs din vän) kallas för borgensman. Borgenären är den som har rätt att kräva någon på pengar, dvs hyresvärden i detta fall. Den som är skyldig pengar, dvs din väns ex, kallas för gäldenär.

Den i praktiken vanligaste formen av borgensåtagande är s k proprieborgen, vilket innebär att borgensmannen ansvarar för gäldenärens skuld till borgenären så som om det vore borgensmannens egen skuld. Detta innebär att borgenären/hyresvärden har rätt att kräva borgensmannen/din vän på pengarna istället för gäldenären/exet om hen vill, så länge den ursprungliga fordringen (hyran) är förfallen till betalning. Denna typ av borgensåtagande regleras i ett mycket gammaldags stadgande i Handelsbalkens 10 kap 9 §.

Om din väns borgensåtagande har tidsbegränsats så ansvarar vännen bara för fordringar som förfallit före det datum då borgensåtagandet går ut. Dessutom stadgas i Preskriptionslagens 2 § 2 stycke att konsumentfordringar (dvs fordringar som en näringsidkare har på en konsument) preskriberas redan efter 3 år. De fordringar som uppkommit och förfallit till betalning under borgensåtagandets giltighetstid och som ännu inte är 3 år gamla ansvarar dock borgensmannen/din vän för.

Att det är olämpligt att hyresvärden väntat med att kontakta din vän befriar tyvärr inte denne från ansvar. Däremot har din vän en s k regressfordran på sitt ex, och kan kräva dessa pengar tillbaka från denne. I slutändan är tanken alltså att den ursprunglige gäldenären (exet) ska betala, men borgensmannen/din vän är dessvärre betalningsskyldig gentemot hyresvärden/borgenären.

Ett rättsfall som möjligtvis skulle kunna ha betydelse i fallet är NJA 1992 s 351 - där Högsta Domstolen uttalar att borgenären har en viss skyldighet att hålla borgensmannen uppdaterad om vad som händer med de skulder som borgensmannen garanterat. Denna skyldighet tycks dock bara gälla om man inte kan förutsätta att borgensmannen själv håller sig underrättad om förhållandena. Eftersom din vän hade en nära relation till gäldenären är det nog tyvärr troligt att man bör kunna förutsätta att din vän själv skulle hålla sig uppdaterad om skuldförhållandet utvecklade sig.

Slutligen finns det en liten möjlighet för din vän att få ansvaret jämkat (nedsatt) enligt 36 § Avtalslagen, om det skulle anses oskäligt att hen ska hållas ansvarig före hela beloppet. I en sådan oskälighetsbedömning kan sådana omständigheter som att hyresvärden väntat med att kontakta din vän få betydelse.

Sammanfattningsvis så tyder det mesta på att din vän är ansvarig för skulden, men hen kan dock kräva tillbaka pengarna av den som ursprungligen ansvarade (exet). En liten möjlighet att jämka borgensåtagandet enligt avtalslagens 36 § kan finnas, även om detta lagrum är en säkerhetsventil och används ytterst sparsamt i rättspraxis.

Elin BrännströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo