Anställningsskydd

2017-01-19 i Övrigt
FRÅGA
Jag har en tillsvidare anställning hos ett företag som saknar kollektivavtal. Innebär det att de får göra som de vill? Har de inga regler att följa? Kan de till exempel säga upp mig fast de har anställt flera personer efter mig?Kan de ge mig mer ansvar och arbetsuppgifter utan att höja min lön?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Angående. Kollektivavtal

Att din arbetsplats saknar kollektivavtal innebär inte att din arbetsgivare får göra som den vill. Kollektivavtal är ett sätt för arbetsmarknadens parter att avtala om andra villkor än dem som stadgas i lag. Finns det inget kollektivavtal så är det lagen som både arbetsgivare och arbetstagare ska rätta sig efter.

Angående. Uppsägning

Det finns två sätt för arbetsgivare att säga upp anställda på, personliga skäl och arbetsbrist. Vid personliga skäl så krävs det att arbetsgivaren kan visa att du t.ex. stulit av den eller på något annat sätt allvarligt misskött dina arbetsuppgifter. Vid arbetsbrist så är det av organisatoriska skäl som arbetsgivaren tvingas säga upp anställda, t.ex. att det går dåligt rent ekonomiskt för företaget och att de helt enkelt inte har råd att ha kvar alla sina anställda.

Det är vid en uppsägning på grund utav arbetsbrist som reglerna om turordning blir tillämplig (Lagen om anställningsskydd 22§). Längst anställningstid är en av de parametrar som arbetsgivaren ska ta hänsyn till när de ska säga upp anställda, men bara för att du har längre anställningstid än andra anställda så betyder detta inte att du automatiskt har ett bättre anställningsskydd än dem. Ifall dessa personer har kompetenser som du saknar och som arbetsgivaren anser kommer att behövas inom företaget så finns fortfarande risken att du blir uppsagd före dem.

Angående. Tilldelning av mer arbetsuppgifter

Utgångspunkten är att din arbetsgivare har en så kallad arbetsledningsrätt. Den innebär att till en viss gräns så kan arbetsgivaren kräva att du ska utföra arbetsuppgifter som ryms inom din arbetsskyldighet. Det som styr var denna gräns går är det anställningsavtal som du och din arbetsgivare har skrivit under. Utan att veta vad som står i detta så kan jag tyvärr inte ge ett bättre svar än att generellt sett så kan din arbetsgivare ge dig mer ansvar utan att höja din lön. Lönen och andra anställningsvillkor är något som du får förhandla om med din arbetsgivare.

Ifall du är medlem i ett fack så är mitt råd att vända dig till dem för rådgivning, ifall du är missnöjd med din lön eller ifall du upplever att din arbetsgivare ger dig orimligt mycket arbetsuppgifter så kan de hjälpa dig.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Måns Lundvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1942)
2021-09-22 Finns det förbud mot att anställa personer som begått sexualbrott mot barn?
2021-09-22 Får jag arbeta mer än 40 timmar per vecka om jag har två arbeten?
2021-09-19 Könsbaserad rekryteringspolicy laglig?
2021-09-18 Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad

Alla besvarade frågor (95792)