Anställning utan vårdnadshavares tillåtelse

2015-12-30 i Omyndiga
FRÅGA
Hej! Jag undrar får en person som har fyllt 16 år börja arbeta utan föräldrarnas tillåtelse?
SVAR

Tack för din fråga.

En 16-åring får själv ingå ett anställningsavtal endast om vårdnadshavaren, det vill säga normalt sett föräldrarna, ger sitt samtycke, vilket framgår ur 6 kapitlet 12 § föräldrabalken.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Omyndiga (128)
2020-11-11 Vad gäller vid försäljning av tjänster via internet till barn?
2020-10-28 Blir ett solidaritetsavtal bindande innan man fyller arton?
2020-09-17 Avtal mellan två omyndiga - kan det hävas?
2020-07-16 Vad är skillnaden mellan FB 9 kap. 6 § och 7 §?

Alla besvarade frågor (86372)