Anställds ansvar för företags skulder.

2016-12-27 i ARBETSRÄTT
FRÅGA
Kan en anställd i ett företag som försatts i konkurs krävas på konkursboets skuld av leverantör (oprioriterad fodringsägare)?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som anställd är du inte ansvarig för ett företags skulder. Det framgår inte av frågan vilken typ av bolag det rör sig om men jag gör en snabb genomgång för vem som ansvarar för företags skulder. I ett handelsbolag är det bolagsmännen som svarar för skulder, detta sker solidariskt mellan bolagsmännen. Det regleras i 2 kap. 20 § Lagen om handelsbolag och enkla bolag (HBL) (här). I ett kommanditbolag ansvarar en komplementär för bolagets skulder i samma utsträckning som en bolagsman i ett handelsbolag, alltså blir ovanstående paragraf tillämplig även på dessa. En kommanditdelägare å andra sidan ansvarar bara för att tillföra bolaget den summan denne gick in med från början, detta regleras i 3 kap. 8 § HBL (här). I enkla bolag ansvarar man i enlighet med vad som stadgats i avtalet som ingåtts, det framgår av 4 kap. 1 § HBL (här). Ett aktiebolag är i sin tur en egen juridisk person och det är i ytterst få fall som aktieägare eller styrelsen blir personligt betalningsansvariga utan betalning sker utifrån de tillgångar som finns i bolaget.

Arbetstagaren har alltså inget ansvar för företagets skulder vid en konkurs. Det finns ett skadeståndsansvar för arbetstagare enligt 4 kap. 1 § Skadeståndslagen (här) och det innebär att en anställd kan tvingas ersätta skada denne vållat genom fel eller försummelse i tjänsten och då måste synnerliga skäl föreligga. I frågan låter det inte som att det är något fel den anställde gjort som gör att skadeståndslagen blir tillämplig.

För att sammanfatta svaret, en anställd är inte betalningsansvarig för skulder, om inte den anställde också har en roll som bolagsman i ett bolag.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mathilda Wihlborg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1802)
2020-11-29 Vad utgör en skälig konkurrensklausul?
2020-11-28 Vilken rätt till återanställning har en arbetstagare?
2020-11-28 Hur mycket av lönen dras av vid korttidspermittering?
2020-11-24 Omfattning på tjänst när tidsbegränsad anställning övergår till tillsvidareanställning

Alla besvarade frågor (86638)