Anställd utan avtal

2016-09-28 i Övrigt
FRÅGA
Hej! Jag blev anställd på ett företag som lovade både det ena och det andra. De sa att jag var försäkrad bland annat vilket ganska snart kom fram att jag inte alls var det. Nu skulle jag ha fått lön i fredags men det har jag inte fått. Jag hann inte ens skriva på anställningsavtal innan jag flydde därifrån så vad händer nu? Kan de strunta i att ge mig lön eftersom det inte finns något "bevis" på att jag har jobbat där?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Ett anställningsförhållande kan uppkomma på lite olika sätt. Dels genom anbud-acceptmodellen och även genom ett konkludent handlande. Konkludent handlande innebär att arbetstagaren tror att det har uppstått ett anställningsförhållande, ser arbetsgivaren att arbetstagaren tror detta eller om arbetsgivaren borde ha insett att arbetstagaren tror att det föreligger ett anställningsavtal så är är det arbetsgivaren skyldighet att tala om att det inte finns något anställningsförhållande. Gör arbetsgivaren inte detta så föreligger det ett anställningsavtal genom konkludent handlande.

Avtalet kan även ingås skriftligen eller muntligen. Den som menar att ett anställningsavtal har ingåtts är även den som har bevisbördan för det. Det är främst arbetstagaren som har ett intresse av att ha ett skriftligt avtal. Det finns ofta även bestämmelser i kollektivavtal på arbetsplatsen att anställningsavtal ska bekräftas skriftligen.

Muntliga avtal är svåra att bevisa och i detta fallet är det du som har bevisbördan för att det finns ett anställningsförhållande. Detta kan du bevisa genom t.ex. skriftliga konversationer mellan dig och arbetsgivaren. Finns det ingenting som du kan använda dig av som bevis för att ett anställningsförhållande föreligger så kan det vara så att du heller inte har rätt att få din lön.

I praktiken kan det alltså bli svårt för dig att bevisa att du är anställd när du inte kan visa upp någon dokumentation. Skulle du din lön utbetalad skulle det dock vara ett exempel på något som kan bevisa att du har jobbat hos arbetsgivaren.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Du kan alltid vända dig till info@lawline.se om du vill ha fortsatt hjälp med ditt ärende.

Mvh,

Cornelia Najafi
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1866)
2021-04-12 Kan arbetsgivare kräva tillbaka för mycket utbetald lön?
2021-04-10 Bryter arbetsgivaren mot någon lag om arbetstagaren jobbar 8 dagar i rad?
2021-04-09 Kan man begära ut uppgifter om vad ens kollegor tjänar?
2021-04-08 Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt?

Alla besvarade frågor (91130)