Anspråk på gemensam bostad vid samboseparation

FRÅGA
Hej!Jag undrar vilken rätt jag har till lägenheten som jag och min sambo flyttat in i gemensamt - vid en separation. Det var HANS lägenhet som byttes mot denna och hans namn står på kontraktet. Men jag var med när kontraktet skrevs och står inom parentes på kontraktet. Det är en privatvärd. Vi har hela tiden bott i den tillsammans, men jag har endast varit skriven i lägenheten en månad. Om vi nu skulle separera, har jag rätt att göra anspråk på lägenheten eller att vi ska byta den mot två mindre så att vi får varsitt kontrakt eller tillfaller lägenheten automatiskt honom?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

När man är sambor har man i och för sig ett visst skydd vid separationen, men inte lika omfattande som om man hade varit gifta. Detta regleras i Sambolagen (här). Enligt dess 8 och 3 § § skall faktiskt en bodelning göras även när sambor separerar, och i den ingår "samboegendom". Enligt 5 § omfattar samboegendom bland annat en gemensam botad, och detta gäller oavsett vem som skaffade den och vem som står på kontraktet så länge den skaffades för gemensamt bruk (och så är det ju, vad jag förstår, i ditt fall).

En hyresrätt anses rent juridiskt inte ha något ekonomiskt värde. Den påverkar därför egentligen inte "storleken" av bodelningen, men naturligtvis måste ändå hyresrätten hamna hos någon. Enligt 16 § Sambolagen skall bostaden tillfalla den sambo som bäst behöver den så länge det är skäligt. Oskäligt kunde vara att man fick ta över sin sambos bostad efter att bara ha bott ihop en mycket kort tid, så länge man själv inte står med på kontraktet eller liknande (särskilt om det t.ex. rör sig om en bostadsrätt som den andra sambon ensam äger och har haft länge).Det går inte exakt att avgöra hur frågan skulle bedömas i ert fall, men vad som kan spela in är till exempel möjlighet att hitta ny bostad, ekonomiska skäl och så vidare vilket sedan vägs mot vilka svårigheter den som blir utan bostaden kommer att få.

Avslutningsvis är det också naturligtvis möjligt att göra upp sinsemellan om hur man skall göra; det går faktiskt att redan medan förhållandet består skriva samboavtal om hur bodelning skall ske på annat sätt än i lagen (se 9 § Sambolagen). Kortfattat är det alltså den av er som bäst behöver lägenheten som enligt lagen skall få den vid en separation så länge ni inte har kommit överens om annat.


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll