Ansökning uppehållstillstånd

2015-02-22 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej. Har en väninna som träffat en man från Kina. Dom träffades i Lettland, I Lettland har han ett visum som gäller mer än 90 dagar, Dom vill nu flytta samman i Sverige. Måste han åka till Kina för att söka uppehållstillstånd? Eller kan han göra det på svenska ambassaden i Lettland. Helst vill han söka i Lettland.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline.

Jag utgår i mitt svar från att din väninna är svensk eller har beviljat uppehållstillstånd i Sverige då det kan komma att spela en roll i sammanhanget.

Som huvudregel gäller att uppehållstillstånd ska sökas och beviljas före inresa till Sverige, se utlänningslagen (UtlänningsL) 5:18. Om din väninnas man kan söka uppehållstillstånd för längre bosättning i Sverige i Lettland framgår inte direkt av svensk lag. Dock bör det vara okej då det i lagen inte framgår från vilket specifikt land en tillståndsansökan ska ske. Vad som istället framgår av information på Sveriges ambassads hemsida är att tillstånd ska sökas från en svensk ambassad. Vad gäller den svenska ambassaden i Lettland, Riga har jag utefter det jag har läst på deras hemsida dessvärre förstått att dem tyvärr inte behandlar ansökningar om uppehållstillstånd.

Till huvudregeln i 5:18 UtlänningsL finns ett i ditt fall relevant undantag. I 5:18 2a. st. 5 p. framgår att för utlänning som är make eller sambo, eller som har för avsikt att ingå äktenskap eller samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige kan undantag i ansökningsprocessen ges om det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till annat land för att ansöka om tillstånd. Uppfyller din väninna och hennes man detta skulle det finnas möjlighet för honom att söka uppehållstillstånd direkt från Sverige.

För ytterligare information rekommenderar jag din väninna och man att kontakta Sveriges ambassad som är experter vad gäller frågor kring uppehållsansökningar.

Jag hoppas att mitt svar har givit dig en första rådgivning. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1190)
2021-06-23 Hur kan jag som ensamkommande barn få hit min familj?
2021-06-16 Kan min fru vänta på sitt uppehållstillstånd på plats i Sverige?
2021-06-11 Migrationsrätt - familjeåterförening
2021-06-10 Vad händer med mitt uppehållstillstånd om vi skiljer oss? Och vad händer med våra gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (93336)