Ansökan till polishögskolan och gallring av påföljdsuppgifter i belastningsregistret

FRÅGA
Jag har dömts till ungdomstjänst samt böter för rån. Vill idag 11 år senare söka till polishögskolan. Är detta möjligt? Eller kommer mina barndomsdummheter sätta käppar i hjulet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av lagen om belastningsregister.

Uppgifter om dom till ungdomstjänst gallras från belastningsregistret tio år efter domen om du var minst 18 år vid rånet, och annars efter fem år. Uppgifter om dom till böter gallras alltid efter fem år (17 § 8–9 p nämnda lag). Det är således inte möjligt för polishögskolan att neka dig inträde på skolan mot bakgrund av ditt belastningsregister.

Såvitt jag vet är en del av antagningen till polishögskolan ett intervjuförfarande för att bedöma de ansökandes lämplighet. Då jag inte har några närmre kunskaper kring intervjuförfarandet kan jag inte garantera att saken inte kan komma upp där, men jag har svårt att se att ett i belastningsregistret gallrat brott med nödvändighet skulle innebära att du anses olämplig att vara polis.

Lycka till med ansökan!

Vänligen

Fick du svar på din fråga?