Ansökan pga anknytning, brott

Hej

Min kompis sökte asyl i Sverige för några år (2006) sen med hans fru och tre barn. Innan detta bodde dom tillsammans i hemlandet .Under väntetiden blev min kompis dömd till fängelse på grund av körning av svart taxi och för att sälja olagligt sprit.

Han förtjänade sin straff men fick ingen utvisning på grund av detta utom utvisning på grund av asylavslag.

Under den tiden dom skildes och fru gifte sig på nytt och återvände till hemlandet med tre barn .Frun och barn fick uppehållstillstånd pga.giftemål

Min kompis bor i Serbien nu och vill söka uppehållstillstånd

pg.a anknytning med sina barn .Hans fördetta fru är skild och bor med barnen men dom har fortfarande gemensam vård och barnnen är svenska medborgare.

Har min kompis rätt att söka eller få uppehållstillstånd pga anknytning med sina barn ?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga avser att söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina barn. Reglerna för detta finner du i 5 kap 3a§ Utlänningslagen.

Där framgår att man som förälder till barn med svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd kan söka uppehållstillstånd på anknytning till barnen. Du nämner att pappan bor i Serbien och alltså inte med barnen här i Sverige, därmed är 5 kap 3a§ p. 4 utlänningslagen tillämplig. Detta förutsätter då att han ska ha en umgängesplan med barnen. Även om han har gemensam vårdnad om barnen så sammanbor han inte med dem och jag antar att han antagligen inte kommer göra det heller, eftersom modern har gift om sig. Därför behöver han uppfylla vissa kriterier i samband med ansökan, såsom umgängesplan. Han måste visa på att han har för avsikt att umgås med barnen. Eftersom han är pappa till barnen och dem har svensk medborgarskap har han alltså rätt att ansöka på anknytning till dem, från Serbien.


Du berättar att han avtjänat ett straff för vissa brott han begått. Det finns regler i utlänningslagen avseende misskötsamhet och att detta eventuellt kan utgöra särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd. Dessa regler finner du i 5 kap 17 § utlänningslagen. Eftersom jag antar att hans anknytning till barnen är baserad på 5 kap 3a§ p. 4 utlänningslagen, då han inte sammanbor med barnen här i Sverige, så verkar det som att särskilda skäl mot att bevilja uppehållstillstånd är om "sökande har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i samband med annan misskötsamhet". Detta skulle innebär att han kanske inte blir beviljad uppehållstillstånd på grund av de brott han begått då han senast var i Sverige. Det görs en avvägning av brottets svårighetsgrad och det behov som finns för hans barn av att ha honom närvarande. Detta kan jag inte uttala mig kring. Det är något han får reda på när han väl ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Däremot antar jag att brottet skedde för snart 10 år sedan, och det kanske kan tala för honom.


Sammanfattningsvis kan han alltså ansöka om uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina barn här i Sverige och för att göra det behöver han uppfylla kriterierna och få reda på om hans tidigare brott utgör särskilda skäl mot att bevilja honom uppehållstillstånd. I övrigt kan jag berätta att ansökan kommer ta lång tid på grund av Migrationsverkets överbelastade arbetssituation för tillfället, så att han är beredd på detta.


Hör gärna av er om ni har fler frågor. Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Bassima DemirRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”