Ansökan om upphörande av godmanskap

FRÅGA
Jag har flyttat min mor från Stockholm till Enköping för att ha henne närmre då hon är svårt sjuk i sin lung cancer, och bor nu på ett omvårdnads boende. Frågan är hur ska jag gå tillväga med hennes godeman så att hon blir uppsagd? Godemannen bor själv i Stockholm och mamma har sagt även till henne att hon inte vill ha någon godman överhuvudtaget utan jag hjälper henne, som det är nu finns ingen insyn på någotTacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Både din mamma i egenskap av huvudman och du i din egenskap av dotter och nära släkting har rätt att ansöka om upphörande av godmanskapet. Detta framgår av Föräldrabalk (1949:381) 11:21 första stycket. Eftersom jag förutsätter att din mamma är folkbokförd i Enköping så är det till tingsrätten i Uppsala antingen du eller din mamma ska skicka ansökan om upphörande (Föräldrabalk 11:25 första stycket). Om du gör ansökan så bör den innehålla namn, kontaktuppgifter och personnummer för dig, din mamma och den gode mannen, samt din och din mammas underskrift. Därtill bör även anledningen till ansökan framgå i den.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom God man & förvaltare (448)
2020-07-31 Får en god man bestämma kring flytt?
2020-07-30 Får god man göra kontoutdrag utan huvudmannen kännedom?
2020-07-27 Kan en förvaltare ta ett lån i huvudmannens namn?
2020-07-26 Måste en ny god man efter byte godkännas av överförmyndaren och tingsrätt?

Alla besvarade frågor (82554)