Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2016-06-29 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min son har träffat en kvinna med 2 barn fr Vietnam. Hon vill flytta till honom i Sverige med barnen. Ansökan har skickats till Migratonsverket i nov 2015. I ansökan frågar Migrationsverket när hon vill flytta. Angivet datum är 2016 i juni. Detta angivet för att pojken som är 7 år ska få börja skolan i Sverige. De gifte sig i april i år och de anser det mycket viktigt att pojken får komma innan skolstart. Kvinnan har med barnen varit på intervju i Vietnam. Min son har ringt och även skickat mail till Migrationsverket men får inget svar på sina frågor. De svarar bara att hon inte kan komma till Sverige på besök under ans-tiden och de kan inte ge något besked om hur lång tid ärendet kan ta. Min son o hans fru anser det mycket viktigt att pojken får en bra skolstart o han frågar ofta om var han skall gå i skola. Går det inte att påskynda ärendet när det är en så viktig fråga som framtiden för barnen förutom att de naturligtvis vill leva tillsammans. Sonen har hus där de skall bo och de kommer inte att ligga samhället till last. Finns möjlighet att hänvisa till ngn paragraf juridiskt som kan göra att ärendet kan snabbas upp.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av 4 kap 21a § Utlänningsförordningen framgår det att ett ärende om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska avgöras inom 9 månader från det att ansökan lämnades in om det inte finns särskilda skäl. Migrationsverket har dock haft längre handläggningstider än vanligt på grund av arbetsbelastningen de senaste månaderna.

Utlänningslagen är den lag som reglerar vem som har rätt till uppehållstillstånd och på vilka grunder. Det finns tyvärr ingen paragraf som gör att ärendet får ett snabbare beslut på den grunden.

Det jag skulle rekommendera er att göra är att ni ringer Migrationsverket och frågar om din son fått en handläggare till ärendet. När ni får en handläggare kan ni kontakta handläggaren personligen för att informera om de omständigheter som gör att ni behöver få ett snabbt beslut.

Din son ansökte för 8 månader sedan. Beslutstiden kan enligt Migrationsverket uppgå till 18 månader, i vissa fall kan det ta längre tid. Om din son har lämnat in alla handlingar som behövs och ärendet inte är i behov av komplettering går handläggningen smidigare.

Det finns tyvärr ingen formell möjlighet att påskynda ett ärende hos Migrationsverket. Däremot är Migrationsverket en förvaltningsmyndighet och har en allmän skyldighet enligt 4 § Förvaltningslagen (1986:223) att besvara era frågor så snart som möjligt.

Förvaltningslagen hittar ni här

Utlänningslagen hittar ni här

Utlänningsförordningen hittar ni här

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll