Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2015-07-27 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag är svensk medborgare vid födelse och gift med Iransk man. Vi har varit ihop i 3 år, sambo i 2 år och gift i 1 år. Han har inte uppehållstillstånd. Han har tidigare sökt om asyl och fått ett negativt beslut. Kan dock nämna att beslutet nu är preskriberat.I september 2014 ansökte vi om uppehållstillstånd på grund av anknytning. Då var jag gravid och vi uppfyllde kravet för att ansöka inifrån Sverige. Men jag fick missfall i januari . I juni ringde handläggaren till mig och ville veta beräknade förlossnings datum. Då fick jag berätta att jag fått missfall i januari. En vecka senare kom en kallelse för intervju till oss båda. Den ska vi göra i augusti. Grejen är att min make har ett rätt tungt bagage hos Migrationsverket. Han har en olycklig asylansökan där han lämnade lite oriktiga uppgifter plus att han har en gång tidigare ansökt om uppehållstillstånd på grund av anknytning som Migrationsverket konstaterade som ett sken äktenskap. Samt lång illegal vistelse. Jag är nu under utredning pga alla missfall. Vi vill ha barn tillsammans och jag har åldern emot mig. Kan Migrationsverket hänvisa honom att ansöka hemifrån? Är det skäligt och kräva en ny ansökan när vi har väntat så pass länge? Jag var ändå gravid när vi ansökte och bifogade ett gravidintyg.
SVAR

Hej Linda och tack för din fråga!

Huvudregeln är att ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska ske före inresa till Sverige vilket framgår av 5 kap 18 § Utlänningslagen (2005:716).

För att komma direkt till lagen tryck på nedanstående länk:

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Utlanningslag-2005716_sfs-2005-716/#K5

Av 5 kap 18 § 2 st framgår att undantag från huvudregeln får göras vid vissa omständigheter bland annat om ansökan görs av någon som har rätt till uppehållstillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande, om det finns synnerligen ömmande omständigheter som bland annat hälsotillstånd, om ansökan om uppehållstillståndet avser en förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning , utlänningen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där eller om det finns andra särskilda skäl.

Migrationsverket baserar sin prövning på de uppgifter de har och de uppgifter som ni lämnar. Om din makes omständigheter kommer att bedömas som synnerligen ömmande är svårt att säga. Synnerligen ömmande omständigheter är något som tidigare tillämpats restriktivt av Migrationsverket.

Att en utländsk medborgare väntar barn med en svensk medborgare är en sådan omständighet som gör att ansökan kan göras utan att personen i fråga behöver lämna landet. Om det framgår att personen haft illegal vistelse i Sverige eller lämnat oriktiga uppgifter kan ansökan komma att avslås. Mer om detta går att läsa på Migrationsverkets hemsida:

http://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Gift-registrerad-partner-eller-sambo/Du-som-redan-ar-i-Sverige.html

Hoppas att ni fått klarhet i hur rättsläget ligger till.

Lycka till!

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1050)
2020-08-07 Vem har rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning?
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?

Alla besvarade frågor (82646)