Ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning

2015-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, det är så att min man har ansökt om uppehållstillstånd här i Sverige (från Tunisien) och får därför inte komma till Sverige tills ett beslut har fattats. Det är så jag har fattat det enligt utlänningslagen. Men han har ett visum till Frankrike som gäller i alla Schangen länderna inkl. Sverige för ett helt år, får han då komma hit med detta visum? Jag vill också fråga hur stor chansen är att man kan få förtur ifall man mår psykiskt dåligt av detta som har lett till ett skadebeteende, om man dessutom har intyg som bekräftar detta? Finns det något lagligt stöd för detta? Om det inte ger möjlighet till förtur finns det stöd som tillåter honom att komma till Sverige under handläggningstiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Den lag som är tillämplig är utlänningslagen (2005:716). Av 5 kap 18 § UtL framgår att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan om uppehållstillstånd får inte bifallas efter inresan.

Det finns dock undantag från huvudregeln vilka anges i 18 § 2 st UtL. Undantagen som anges i lagrummet är följande:

1. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd här som flykting eller annan skyddsbehövande enligt 1 § eller kan
beviljas uppehållstillstånd här med stöd av 21 kap. 2, 3 eller 4 §,
2. utlänningen med stöd av 6 § bör beviljas uppehållstillstånd här,
3. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som beviljats en utlänning med familjeanknytning med stöd av 3 § första stycket 1 eller 2 b eller 3 a § första stycket 1 eller andra stycket,
4. utlänningen kan beviljas eller har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här med stöd av 15 §,
5. utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att utlänningen reser till ett annat land för att ge in ansökan där,
6. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd med stöd av 3 § första stycket 5,
7. en ansökan om uppehållstillstånd avser förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som med stöd av 10 § har beviljats en utlänning i fall som avses i 6 kap. 2 § första stycket,
8. utlänningen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 15 a eller 15 d §,
9. utlänningen med stöd av 10 § har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier och antingen
slutfört studier som motsvarar 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin vid forskarutbildning, 10. utlänningen har rätt till uppehållstillstånd enligt 2 a eller 2 d §, eller 11. det annars finns synnerliga skäl.

Huvudregeln är alltså att den som vill bo med någon i Sverige, ska ansöka om uppehållstillstånd från sitt hemland eller det land där denne har tillstånd att bo samt att tillståndet ska vara klart innan inresan till Sverige om inte något av undantagen är uppfyllda.

Det skadebeteende du uppger att din make har drabbats av kan möjligtvis falla under punkten 11 ''det annars finns synnerliga skäl''. Detta är en grund som migrationsverket får ta ställning till och pröva och ansökan måste därför göras till migrationsverket.

Tack för din fråga och lycka till

Vänligen,

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1042)
2020-07-02 Kan permanent uppehållstillstånd återkallas om jag skiljer mig?
2020-06-29 Kan man söka asyl i Sverige om man har ett visum till ett annat land?
2020-06-27 Har arbetstillstånd för nuvarande jobb. Får jag byta jobb samt flytta till en annan stad?
2020-06-24 När gäller försörjningskravet?

Alla besvarade frågor (81677)