FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt25/06/2014

Ansökan om uppehållstillstånd från Sverige

Hej! Min väninna vill leva med en man från Tunisien som kommit till Europa på turistvisum (för Schengen) som nu gått ut. Kan han ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd för att prova att leva med henne medans han är i Sverige? Dvs utan att åka tillbaka till Tunisien för att ansöka.

Lawline svarar

Hej!

Som huvudregel gäller att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd ska ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan till Sverige, enligt 5:18 Utlänningslagen. Vidare får en ansökan om uppehållstillstånd inte bifallas efter inresan.

Dock finns det ett antal undantag till denna bestämmelse. Några exempel på undantag är om utlänningen har rätt till uppehållstillstånd som flykting här i landet, eller att ansökan avser förlängning av uppehållstillstånd. Ytterligare ett undantag är om utlänningen har stark anknytning till en person i Sverige och det skäligen inte kan krävas att den sökande åker tillbaka för att göra en ansökan. Så kan vara fallet om man till exempel har eller väntar barn med någon som är bosatt i Sverige, om det skulle vara svårt att få pass eller utresetillstånd vid ett återvändande osv.

Hälsningar, 

Lawline RådgivareRådgivare