Ansökan om uppehållstillstånd för nära anhöriga

2015-07-15 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hejsan,Jag har nyligen fått permanent uppehållstillstånd. Mina gamla föräldrar bor hemlandet utanför EU. De är pensionär. Jag har bra ekonomi. Kan de komma hit och bo med mig? Mamma är sjuk och pappa är så pass gammal för att ta hand om henne. Hur de ska ansöka? Mina föräldrar har alla sina syskon och släktningar bor i Sverige. De har inga släkt och inga barn hemlandet. Tack på förhandMed vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Eftersom dina föräldrar anses som nära anhöriga så kan de beviljas uppehållstillstånd, om de kan visa att ni bodde i samma hushåll och att de var särskilt beroende av dig innan du fick permanent uppehållstillstånd i Sverige. Detta framgår av Utlänningslag (2005:716) 5:3 a första stycket, punkt 2. Om dina föräldrar har svårighet att bevisa att ni har bott tillsammans så kan Migrationsverket fatta ett beslut i den frågan utifrån vad som rimligen kan anses vara de faktiska omständigheterna. Eftersom de är dina föräldrar så finns det redan en sannolikhet att ni har sammanbott, vilket talar för att Migrationsverket kan komma att anse att ni har delat hushåll även om dina föräldrar har svårt att klart bevisa det. I fråga om särskilt beroende så måste det ha funnits som sagt redan innan du fick permanent uppehållstillstånd. Eftersom du nyligen har fått permanent uppehållstillstånd så förutsätter jag att din mamma var sjuk och din pappa för gammal att hjälpa henne redan när du bosatte dig i Sverige, varav detta talar för att de var beroende av ditt stöd och att detta villkor därmed också är uppfyllt.

Ett ytterligare krav för att dina föräldrar ska få uppehållstillstånd är dock att du klarar av att försörja dig själv och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för både dig själv och dina föräldrar (Utlänningslag 5:3 b). Eftersom du säger att du har god ekonomi så förutsätter jag att du uppfyller kravet på försörjning, vilket uppgår till minst motsvarande förbehållsbeloppet vid löneutmätning. Detta framgår av Utlänningsförordning (2006:97) 4:4 c första stycket. Förbehållsbeloppet bestäms i varje enskilt fall med ledning av din bostadskostnad plus ett normalbelopp, varav det senare för i år uppgår till 4675 kronor per månad för en ensamstående vuxen. Detta framgår av Utsökningsbalk (1981:774) 7:5. Angående kravet på fullgod bostad så har Migrationsverket att ange regler för detta (Utlänningsförordning 4:4 c andra stycket). Migrationsverket har i denna fråga anslutit sig till Socialstyrelsens allmänna råd (2013:1) om ekonomiskt bistånd och anser i nuläget att en bostad för två vuxna utan barn ska ha kök/kokvrå, vardagsrum och sovrum, vilket framgår av Migrationsverket föreskrifter om försörjningskravet vid anhöriginvandring (MIGRFS 4/2015). Eftersom ni blir tre vuxna i hushållet om dina föräldrar flyttar in så är det möjligt att Migrationsverket då kommer att kräva att dina föräldrar har tillgång till ett eget sovrum.

Om dina föräldrar planerar att resa till Sverige innan de har beviljats uppehållstillstånd så bör de känna till att uppehållstillstånd som huvudregel inte kan beviljas den som redan har rest in i Sverige (Utlänningslag 5:18 första stycket). I undantagsfall kan nära anhöriga som redan har rest in i Sverige beviljas uppehållstillstånd i efterhand, men eftersom det inte framstår som klart om det skulle anses som oskäligt att kräva dina föräldrar att återvända till sitt hemland för att därifrån göra ansökan så bör dina föräldrar av praktiska skäl göra ansökan om uppehållstillstånd i Sverige på plats i hemlandet innan de reser någonstans (Utlänningslag 5:18 andra stycket, punkt 5). Eftersom de inte befinner sig i Sverige så ska deras ansökan om uppehållstillstånd ges in till ett svenskt konsulat eller en svensk beskickning i hemlandet (Utlänningsförordning 4:20 första stycket). Om det inte finns särskilda skäl så avgörs ärendet om uppehållstillstånd av Migrationsverket senast inom 9 månader från det att ansökan lämnades in (Utlänningsförordning 4:21 a).

Vidare information om hur ansökan ska göras för nära anhöriga och vilka dokument som ska bifogas till ansökan, samt ansökningsformuläret i sig, kan dina föräldrar hitta på Migrationsverkets hemsida via länken https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Flytta-till-nagon-i-Sverige/Nara-anhorig-med-sarskilt-beroendeforhallande/Sa-ansoker-du.html. I övre högra hörnet på sidan kan de välja att läsa Migrationsverkets sidor på valfritt språk. Jag rekommenderar dock att du vägleder dina föräldrar genom ansökningsprocessen så att alla detaljer fylls i korrekt och inga dokument som ska bifogas glöms bort.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll