Ansökan om uppehållstillstånd

2016-07-19 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej! Jag planerar att gifta mig nästa nästa sommar med en tjej som befinner sig i Palestina? Hur går jag tillväga och vilka papper behöver jag för att tjejen ska få uppehållstillstånd här i Sverige?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Utlänningslagen (UtL) reglerar migrationsfrågor och enligt 5 kap. 3a § UtL skall ett uppehållstillstånd beviljas en person som har för avsikt att gifta sig med en person bosatt i Sverige. Som huvudregel skall uppehållstillståndet vara beviljat innan sökanden reser in till Sverige, 5 kap. 18 § UtL.

Det bästa sättet att ansöka är att din framtida fru gör det på nätet på Migrationsverkets hemsida, se här.

Dokument som skall skickas är bl.a.:

- Kopia på hennes pass.
- Folkbokföringsbevis eller liknande som visar att hon är ogift.
- Kompletteringsdokument ifall hon har barn under 18 år.

Det står tydligt på hemsidan vilka dokument som behövs och detaljer kring detta.

När ansökan har kommit in till Migrationsverket kommer de att kontakta dig så att du kan fylla in din del av ansökan. Sedan får ni boka en tid hos svenska ambassaden eller generalkonsulatet för en intervju och efter intervjun fattar Migrationsverket ett beslut om uppehållstillstånd.

Med vänlig hälsning,

You Jung Lee Törnqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll