Ansökan om svenskt medborgarskap vid brottsmisstanke

Migrationsverket avslog min ansökan om svenskt medborgarskap på grund av att jag är misstänkt för ringa brott. De säger att en som är misstänkt för brott kan som regel inte få svenskt medborgarskap så länge misstanken finns kvar. Har jag då alls en chans att en överklagande godkänns?

Enligt min juridiska åsikt bryter en sådan regel klart mot europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna som ger den som är misstänkt för ett brott rättigheten att behandlas som oskyldig till dess att hans eller hennes skuld lagligen har fastställts vid en offentlig rättegång.

Vilken möjligheter har jag att bevisa att jag uppfyller kravet på ett hederligt levnadssätt trots misstanken eller att jag ändå naturaliseras?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kraven som man ska uppfylla för att få sin ansökan om svenskt medborgarskap beviljat återfinns i 11 § Lag om svenskt medborgarskap. I punkten 5 nämns att ett krav är att man haft samt förväntas ha ett hederligt levnadssätt. Med detta åsyftas i synnerhet kriminellt beteende. Det kan räcka att man endast är misstänkt för brott för att få avslag. Men det Migrationsverket argumenterar för att man som regel inte kan få medborgarskap vid brottsmisstanke stämmer inte helt och hållet. Det beror på situationen. Många saker kan spela in; hur aktuell är informationen i misstankesregistret, har det förflutit lång tid sedan misstanken uppkommit, har åtala väckts, finns det en pågående utredning osv. Migrationsverket har en utredningsskyldighet och måste ta reda på omständigheterna kring fallet innan de kan avslå på grund av brottsmisstanke, de kan alltså inte slentrianmässig avslå ansökan för att den sökande återfinns i brottsregistret. Detta nämns i ett fall från Migrationsöverdomstolen, MIG 2008:5. Där var det dock misstanke för ett grovt brott.

Försiktighet ska givetvis vara huvudregel när man avslår en ansökan på grund av brottsmisstanke till följd av bland annat oskyldighetspresumtionen som du nämner. Migrationsverket bör därför titta närmare på omständigheterna kring misstanken och om det är något som är under pågående utredning och/eller kommer leda till åtal. De kan dock inte som huvudregel utan utredning avslå ansökan. Ha dock i åtanke att brottsmisstanke är ett tecken på att ett hederligt levnadssätt inte helt är uppnått.

Nu vet jag inte vilka omständigheter som finns i ditt fall, vad misstanken handlar om och hur aktuell den är. Ett försökt med överklagan kan visserligen hjälpa särskilt om du mot det ovan redogjorda mot bakgrund av de enskilda omständigheterna i ditt fall fortfarande känner dig onöjd med avslaget.

Det du kan göra trots misstanken för att visa på hederligt levnadssätt beror på vilket brott det handlar om men även aktualiteten och orsakerna till ditt presumtiva handlande.

Vänliga hälsningar/

Sandra IbrahimRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000