Ansökan om svenskt medborgarskap genom naturalisation

2019-06-30 i Migrationsrätt
FRÅGA
En hypotetisk fråga.Jag vill gifta mig med en amerikansk man.Han sitter i fängelse nu.Kan han ansöka om svenskt medborgarskap när han sitter där?Är det anhöriginvandring som gäller eller blir det annorlunda eftersom han sitter inne?Jag är svensk medborgare (född här) och uppfyller alla krav på inkomst och bostadsfrågan. Och om han skulle bli svensk medborgare, hur gör man för att få honom överflyttad till ett svenskt fängelse?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att ansöka om medborgarskap genom naturalisation krävs det mer än att bara vara gift med personen i fråga. För att ansöka om svenskt medborgarskap krävs det att man har styrkt sin identitet, är minst 18 år gammal, har permanent uppehållstillstånd i Sverige och har haft hemvist i Sverige i minst 5 år (11 § lag om svenskt medborgarskap).

Enligt gällande praxis avser 12 § MedborgarL att en utlänning som är gift med en svensk medborgare kan naturaliseras efter tre års hemvist förutsatt att äktenskapet varat i minst två år och att den svenske medborgaren varit medborgare under de senaste två åren. I ditt hypotetiska fall sitter personen i amerikanskt fängelse, vilket gör det omöjligt för honom att ha hemvist i Sverige och därmed kan han inte bli svensk medborgare eller på så sätt bli förflyttad till ett svenskt fängelse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Makda Tesfamariam
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1049)
2020-07-31 Hur långtgående utredningsskyldighet har migrationsdomstolen?
2020-07-29 Påverkar ordningsbot möjligheter till jobb och svenskt medborgarskap?
2020-07-26 Vad gäller för min blivande make som är EU-medborgare?
2020-07-17 ​Kan man få svenskt medborgarskap och pass om man dömts för rattfylleri?

Alla besvarade frågor (82624)