FrågaOFFENTLIG RÄTTAllmänt om lagar och regler30/09/2018

Ansökan om svenskt medborgarskap

Hejsan... jag har danskt medborgarskap och jag fick svenskt medborgarskap 2 år sedan, min fru har permanent upphållstillstånd sedan februari 2017. Frågan är när hon har rätt att få svenskt medborgarskap?

Tack

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap reglerar hur man blir svensk medborgare. Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan framgår av 11–13 §§ i lagen.

Enligt 11 § kan din fru efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap om hon:

1. styrkt sin identitet 2. fyllt arton år 3. har permanent uppehållstillstånd i Sverige 4. har hemvist här i landeta. sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare,b. sedan fyra år i fråga om den som är statslös eller att bedöma som flykting enligt 4 kap 1 § utlänningslagen (2005:716),c. sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och 5. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

Om ett eller flera krav i 11 § inte är uppfyllda kan en ansökande ändå beviljas svenskt medborgarskap enligt 12 § om:

1. sökanden tidigare har varit svensk medborgare 2. sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare, eller 3. det annars finns särskilda skäl till det.

Av din fråga framgår det dessvärre inte tillräckligt med information för att kunna ge ett ordentligt svar huruvida kraven i 11 § är uppfyllda eller inte. Däremot framgår det att din fråga avser din frus möjligheter till svenskt medborgarskap. Detta innebär att om din fru inte uppfyller kraven i 11 § kan hon ändå ansöka om svenskt medborgarskap på den grund som anges i andra punkten 12 §. Din fru kan då beviljas svenskt medborgarskap med anledning av ert äktenskap.

Hoppas att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att återkomma om du har fler frågor.

Med vänlig hälsning,

Christoffer TolfRådgivare
Hittade du inte det du sökte?