Ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening efter arv

2021-02-13 i Bostadsrätt
FRÅGA
Jag har ärvt en bostadsrätt i centrala Stockholm utav min partner som dog i samma lägenhet. Bouppteckning/arvskifte är klart och godkänd av jurist och registrerad hos skatteverket. Jag har nu ansökt om medlemskap i brf-föreningen och skickat in denna till styrelsen/ordföranden. Det har gått tre veckor sedan ansökan gjordes. Hur länge är det rimligt att vänta för ett svar?Jag får inget svar ifrån ordföranden, hur jag än ringer mejlar eller skriver brev. Jag har pension, låg iof, men jag får väl bostadstillägg. (har högre hyra där jag bor nu, så..) Vi bodde tillsammans i lägenheten i 40 år av och till.Nu har jag på omvägar av grannar fått höra att man inte vill ha 'någon gay-gubbe' i huset. Ordföranden har alltid uppträtt oförskämt mot mig och oss. Han styr föreningen i huset med järnhand och är obehaglig, dessutom chef för ett statligt verk. Han kan lagen utan och innan.En annan granne huset sade, att man inte behöver lämna motivation för nekande till medlemskap. Stämmer det?Vart ska jag vända mig i detta utsiktslösa ärende?
SVAR

Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Hanteringstid av ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening

Bestämmelser om medlemskap i en bostadsrättsförening finns i Bostadsrättslagen (1991:614) (BRL). Frågan om att anta en medlem i en bostadsrättsförening avgörs av föreningens styrelse med iakttagande av de villkor för medlemskap som anges i föreningens stadgar och bestämmelser i BRL (2:1 BRL). Lagen föreskriver inget om hanteringstiden av en ansökan. Detta bör stå i föreningens stadgar om hur lång hanteringstiden ska vara. Däremot är 1 månad en rimlig hanteringstid att förhålla sig till (se t.ex. HSB:s normalstadgar som föreskriver max 1 månads hanteringstid från att en komplett ansökan kommit in), men som sagt kan föreningens stadgarna föreskriva annat.

Ansökan om medlemskap i en bostadsrättsförening

När en bostadsrätt övergått till en make eller sambo får maken/sambon vägras inträde i föreningen endast om det som villkor för medlemskap i stadgarna föreskrivs att medlemmarna ska tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla likande villkor och det skäligen kan fodras att maken/sambon uppfyller villkoret (2:5 BRL). Det ska alltså vara lättare för en make eller sambo som ärvt en bostadsrätt att bli medlem i föreningen.

Grund för att neka medlemskap

Om föreningen nekar medlemskap ska det delges den som ansökt om medlemskapet. Det kan i sin tur överklagas till Hyresnämnden och Svea hovrätt av den sökande. Föreningen måste då kunna styrka sitt nekade med godtagbara grunder. I ditt fall krävs att nekandet grundar sig på att du inte uppfyller stadgevillkor som föreskriver att medlemmar i föreningen ska tillhöra en viss sammanslutning eller uppfylla liknande villkor och att det skäligen kan fodras att du uppfyller det villkoret.

Sammanfattning och råd

Först och främst bör du läsa i stadgarna vad som föreskrivs om hanteringstid samt om det uppställs några villkor avseende att medlemmar ska tillhöra en viss sammanslutning (t.ex. vara medlem i HSB eller likande). Om det inte finns några sådana villkor i stadgarna har föreningen ingen grund för att neka ditt medlemskap eftersom bostadsrätten övergått till dig genom arv från make/sambo (vet ej om ni var gifta eller sambo men samma regler gäller oavsett).

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bostadsrätt (1246)
2021-10-01 Störningar i bostadsrätt
2021-09-27 Köpa bostadsrätt i befintligt skick och köparens undersökningsplikt
2021-09-25 Kan en bostadsrättsförening neka köpare medlemskap på grund av låg inkomst?
2021-09-19 Vad kostar en extern ordförande i en bostadsrättsförening?

Alla besvarade frågor (96402)