Ansökan om god man

2021-07-15 i God man
FRÅGA
Om min far i framtiden inträder i ett hälsotillstånd, typ demens, där han inte längre kan utföra sina bankärende eller förvalta sitt kapital utan har en önskan om att jag hanterar samtliga hans ekonomiska vidkommande enligt nedan specifikation- Betala räkningar- Förvalta kapital i en kapitalförsäkring (ISK) vilket innebär att köpa och sälja fonder/aktier- Förvalta placeringar i tjänstepension och privata pensioner.- Göra detta genom tillgång till hans konton genom t.ex. mitt eget BankID, dvs att min fars löpande ekonomiska förvaltning skall kunna skötas utan behov att besöka ett bankkontor vid varje enskilt tillfälle.Vilka dokument behöver skrivas för att säkerställa att min fars önskan går att genomföra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din far kan ansöka om att få dig som hans gode man. En god man sköter ekonomin och ser till att huvudmannens räkningar betalas, kontrollerar att det finns nödvändiga försäkringar, ser till att kapital förvaltas på ett tryggt sätt, ser till att det finns fickpengar eller hjälper huvudpersonen att reda upp sina skulder.

Bestämmelser om god man finns i 11 kap. föräldrabalken (FB). I 11 kap. 4 § FB stadgas att om någon på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas. När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet meddelas av överförmyndaren.

Det vanligaste sättet att bli beviljad en god man är att vända sig till till överförmyndaren i den kommun där huvudmannen är folkbokförd, dvs. där din far är folkbokförd. Under ansökningsprocessen kan en enskild person föreslås som god man, t.ex. är det naturligt att du som närmast anhörig skulle kunna bli förordnad som god man om du skulle anses vara lämplig och ha viljan att åta uppdraget. Enligt 11 kap. 12 § FB ska en god man vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person.

Mer information om ansökningsprocessen och underlaget som krävs i en ansökan finns på: https://rfs.se/frivill

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Pearl Yeuki Ku Chiu
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (537)
2021-08-26 Kan jag ansöka om godmanskap för min dotter?
2021-08-15 Föreligger dold samäganderätt även om min före detta sambo inte bidrog ekonomiskt vid förvärvet?
2021-08-12 Blir jag automatiskt god man till den jag gifter mig med?
2021-08-09 God man åt sina föräldrar

Alla besvarade frågor (95663)