Ansökan om god man

2020-10-26 i God man
FRÅGA
Hej .På grund av att jag har gjort misstag med min ekonomi och haft skulder så har nu min bror tagit hand om min del av vårt arv efter vår mamma .Jag undrar nu om jag kan få ansöka om god man som tar hand om mitt konto / eventuella pengar som finns och se till att jag får hjälp med räkningar hushålls pengar m.m.Jag får hela tiden på hopp och tjat om min ekonomi från min bror och jag mår dåligt av detta och vill inte ha min bror längre som styr och bestämmer över mina pengar från arvet ( 50%)med vänlig hälsning .Lilla syster
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga, som att du undrar om du själv kan ansöka om en god man som hjälper dig med din ekonomi. För att besvara på din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB).

Enligt 11 kap. 4 § FB ska en god man tilldelas till den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja sin person. Det ska finnas ett behov av god man och den som tilldelas en god man ska samtycka till detta. När någon blir tilldelad en god man, så förlorar denne inte sin rättshandlingsförmåga. Detta innebär, att den som tilldelats en god man fortfarande kan utföra bindande handlingar, t.ex sälja sin bil, teckna abonnemang och så vidare.

Av 11 kap. 5 § FB framgår det vad en god man får göra. I normala fall behöver en god man ha samtycke från sin huvudman för den rättshandling som den gode mannen utför åt sin huvudman. Ett samtycke behövs däremot inte alltid, om rättshandlingen är inom ramen för sedvanligt daglig hushållning och inom sitt förordnande. Sedvanlig daglig hushållning är t.ex sådant som vardagliga inköp, såsom köp av kläder och mat, men det kan även ibland röra sig om hyresbetalning eller annat liknande.

En god man ska handla är inom ramen för godmanskapets förordnade. Som jag skrivit ovan, kan ett uppdrag om god man omfatta tre olika delar, bevaka huvudmannens rätt, förvalta huvudmannens egendom eller sörja för huvudmannens person. Vidare är en god mans uppgifter helt beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

Ansökan om god man:

Av 11 kap. 15 § FB framgår det att en person som fyllt 16 år kan själv ansöka om en god man. Nära anhöriga till en person kan även ansöka om god man till den som behöver hjälp, exempelvis en make, en sambo, syskon och barn. Även överförmyndarnämnden i en kommun kan ansöka om god man till en person som behöver hjälp.

En person kan ansöka om en god man hos överförmyndarnämnden eller direkt hos tingsrätten. Väljer man att ansöka direkt hos tingsrätten, ska ansökan skickas till tingsrätten i den kommun man är folkbokförd. Många väljer däremot, att vända sig till kommunens överförmyndare. Detta beror på att man hos överförmyndarnämnden kan få hjälp med sin ansökan, och med att skicka de handlingar som tingsrätten som behöver. Om du väljer att vända dig till överförmyndarnämnden, så kommer du först att behöva göra en ansökan. Din ansökan kommer därefter att skickas till tingsrätten. Överförmyndarnämnden kommer även att utreda behovet om god man, de kommer sedan att lämna ett yttrande till tingsrätten. Slutligen kommer tingsrätten att besluta om godmanskap ska beviljas eller inte.

En ansökan om god man är helt kostnadsfri.

Handläggningen vid tingsrätten:

Tingsrätten kommer att besluta om godmanskap ska beviljas eller inte. Processen är vanligtvis skriftlig. Detta innebär att man som sökanden inte behöver komma till tingsrätten på förhandling. Om det är någon information som saknas, så kommer tingsrätten begära att uppgiften kompletteras.

Slutsats:

Ja, du kan själv ansöka om en god man för att han eller hon ska hjälpa dig med din ekonomi. För att göra din ansökan vänder du dig antingen till överförmyndarnämnden i din kommun och där du kommer att få mer hjälp. Alternativt, skickar du din ansökan tillsammans med övriga uppgifter direkt till tingsrätten i din kommun.

Vänligen

Sonja Najim
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (520)
2021-06-18 Kan en person bli god man för sin flickvän?
2021-06-17 Vad gäller för tidigare ingånget avtal efter förordnande av förvaltare?
2021-06-16 Kan god man ge bort huvudmans egendom?
2021-06-08 Kan en förvaltare hindra sin huvudman från att flytta?

Alla besvarade frågor (93215)