Ansökan om förordnande av offentlig försvarare

2015-03-18 i Narkotikabrott
FRÅGA
Min son är kallad till tingsrätten i ringa narkotikamål , har ej fått advokat men önskar att få det . Tingsrätten säger han ska lämna in brev om önskemålet hur skriver han det på bästa sätt ? Mamman
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Rättegångsbalkens (RB) 21 kap som du hittar HÄR handlar om den misstänkte och hans försvar.

Enligt 21 kap 1§ har man alltid rätt föra sin egen talan. Denna rätt inkluderar rätten att ha ett ombud, som kan vara en advokat.

En offentlig försvarare förordnas av rätten (21 kap 3a §) och ska vara en advokat som är lämplig för uppdraget eller vid synnerliga skäl en annan lämpad person (21 kap 5§).

En offentlig försvarare ska förordnas enligt 21 kap 3a§ första stycket när den misstänkte är frihetsberövad eller misstänkt för brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än 6 månader. I dessa två fall är rätten till offentlig försvarare ovillkorlig. Ringa narkotikabrott kan ge lindrigare straff än 6 månader (narkotikastrafflagen 2§) och första stycket är därför inte tillämpligt i ert fall.

Enligt 21 kap 3 a § andra stycket, ska en offentlig försvarare dessutom förordnas om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Din son bör ta hänsyn någon av de uppräknade kriterierna när han skriver sin ansökan om förordnande av offentlig försvarare.

Det är viktigt att skilja på offentlig försvarare och privat försvarare. Din son har rätt att företrädas av en privat försvarare även om rätten inte har utsett en offentlig försvarare.

Även om din son inte får en offentlig försvarare står han inte helt utan hjälp. Enligt 46 kap 4§ har domstolen en plikt att verka för att målet blir utförligt behandlat.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Joakim Wahlgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Narkotikabrott (424)
2020-06-25 Varför är lustgas lagligt?
2020-06-21 Pregabalin Narkotika
2020-06-16 Allmänt om innehav av narkotika
2020-06-06 Straff för innehav av amfetamin

Alla besvarade frågor (81726)