Ansökan om förordnande av offentlig försvarare

Min son är kallad till tingsrätten i ringa narkotikamål , har ej fått advokat men önskar att få det . Tingsrätten säger han ska lämna in brev om önskemålet hur skriver han det på bästa sätt ? Mamman

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Rättegångsbalkens (RB) 21 kap som du hittar HÄR handlar om den misstänkte och hans försvar.

Enligt 21 kap 1§ har man alltid rätt föra sin egen talan. Denna rätt inkluderar rätten att ha ett ombud, som kan vara en advokat.

En offentlig försvarare förordnas av rätten (21 kap 3a §) och ska vara en advokat som är lämplig för uppdraget eller vid synnerliga skäl en annan lämpad person (21 kap 5§).

En offentlig försvarare ska förordnas enligt 21 kap 3a§ första stycket när den misstänkte är frihetsberövad eller misstänkt för brott för vilket inte är stadgat lindrigare straff än 6 månader. I dessa två fall är rätten till offentlig försvarare ovillkorlig. Ringa narkotikabrott kan ge lindrigare straff än 6 månader (narkotikastrafflagen 2§) och första stycket är därför inte tillämpligt i ert fall.

Enligt 21 kap 3 a § andra stycket, ska en offentlig försvarare dessutom förordnas om det finns behov med hänsyn till utredningen om brottet, om försvarare behövs med hänsyn till att det är tveksamt vilken påföljd som skall väljas och det finns anledning att döma till annan påföljd än böter eller villkorlig dom eller sådana påföljder i förening, eller om det finns särskilda skäl på grund av målet eller personliga förhållanden.

Din son bör ta hänsyn någon av de uppräknade kriterierna när han skriver sin ansökan om förordnande av offentlig försvarare.

Det är viktigt att skilja på offentlig försvarare och privat försvarare. Din son har rätt att företrädas av en privat försvarare även om rätten inte har utsett en offentlig försvarare.

Även om din son inte får en offentlig försvarare står han inte helt utan hjälp. Enligt 46 kap 4§ har domstolen en plikt att verka för att målet blir utförligt behandlat.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig igen om du har fler frågor.

Joakim WahlgrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Narkotikabrott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”