Ansökan om ensam vårdnad av barn

2015-02-21 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hur man gör får att skaffa ensamvårdnad eftersom min sambo kommer hem bara 1-3 gånger per vecka och hälsa barnet men ger ingen trygghet hon är ansvarlös vi har tre barn.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina fråga!

Vårdnad av barn regleras i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Om ni kan komma överens om att du ska ha vårdnaden av barnen kan ni avtala om det. Avtalet ska vara skriftligt och ska godkännas av socialnämnden, enligt 6:6 1 st. FB. Om avtalet går emot barnets bästa ska socialnämnden inte acceptera avtalet, 6:6 2 st. FB.

Om ni inte kan komma överens, kan du ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten, enligt 6:5 FB, och då sätter rätten vikt vid vårdnadshavarnas förmåga att samarbeta, 6:5 2 st. FB. Barnens bästa är utgångspunkten när beslut som gäller barnen ska fattas, men om vårdnadshavarna inte kan samarbeta pga. djupa konflikter mellan vårdnadshavarna eller att den ena vårdnadshavaren är olämplig som vårdnadshavare ska vårdnaden anförtros åt en förälder. En vårdnadshavare kan anses vara olämplig om denne har gjort sig skyldig till våld mot barnet eller den andra föräldern. Ansökan om ensam vårdnad ska göras hos tingsrätten i den ort där barnen har sin hemvist, enligt 6:17 FB.

Se 6 kap. FB, här

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (735)
2020-07-15 Vilka tillvägagångssätt finns för att få ensam vårdnad?
2020-07-13 När kan jag ansöka om ensam vårdnad?
2020-06-30 Vårdnad barn
2020-06-30 Boende och umgänge vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (81925)