Ansökan om ensam vårdnad

2017-11-28 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! Jag undrar som ensamstående pappa om man kan få ensam vårdnad då den andra parten bor utomlands och gång pågång är omöjlig att få tag i ? Jag har med skola och olika myndigheter haft dialog om detta en långre tid nu och alla anser i stort sett att jag borde ansöka om ensam vårdnad. Min dotter har inte ens en adress så hpn kan få sjukvård eller dylikt och detta börjar gå ut över hennes liv.Tacksam för svar!
SVAR

Hej, tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!

När det gäller frågor om vårdnad av barn så regleras de i föräldrabalken.

Som förälder till barnet finns det alltid möjlighet att ansöka om ensam vårdnad för barn. Det är sedan en process som startar där underlaget för om ensam vårdnad ska utgå eller inte baserar på en princip om barnets bästa. Det kommer alltså göras en undersökning där man ser till vad som är bäst för barnet angående vem som ska ha vårdad. I de allra flesta fall utgår gemensam vårdnad om barn eftersom det anses av stor vikt att barnet ska träffa båda sina föräldrar och att de ska finnas med under uppväxten. Dock i fall där det inte anses som att gemensam vårdnad blir det bästa för barnet kan ensam vårdnad utgå.

Som du beskriver i det här fallet har din dottern avsaknad av adress och därför inte heller sjukvård. En sådan omständighet är något som anses ligga till stor vikt vid en bedömning om föräldern som nu har boendet är passande att ha vårdnad om barnet. Även det faktum att utomstående kan intyg på att de rådande förhållandena går ut över barnets liv talar till fördel för att vårdnaden ska justeras. Det är dock som sagt en prövning som sker i varje enskilt fall och ingen garanti kan ges för att ett anspråk om ensam vårdnad kommer finnas som det mest lämpliga i en domstol. Det kommer helt enkelt bli en bedömningsfråga där domstolen utgår från vad som efter utredning måste vara barnets bästa. Viktigt att tänka på är dock att i den längsta mån försöker man att få barnet att träffa sina båda föräldrar och huvudsakligen så utgår gemensam vårdnad i de flesta fallen.

Vårdnad kan ändras genom avtal, det ska då godkännas av socialnämnden och kan därefter verkställas. Eller så kan vårdnad ändras genom dom. I första hand kommer en medlare att försöka få föräldrarna att komma överens innan ärendet går till domstol. I vårdnads frågan ser man också till samarbetsförmågan, den förälder som samarbetar har större chans att vinna bifall för sitt yrkande.

Se 6 kap. 5-6 §§ FB, även 6 kap. 18a § FB.

I ditt fall blir det alltså en bedömningsfråga, anser du att ensam vårdnad är för din dotters bästa finns det absolut möjlighet för dig att ansöka om ändrar vårdnad.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Julia Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?