Ansökan om ensam vårdnad

2017-08-24 i Barnrätt
FRÅGA
Hej!Detta gäller en nära och inte mig kan kalla de för "mamman" och "pappan". Mamman och pappan har en dotter som snart är ett år. Mamman valde att göra slut med pappan av mängder med orsaker. Nu bråkar pappan med mamman hela tiden och det går inte att komunicera med pappan. Han beter sig så illa att man blir rädd för han. Iom att de har delad vårdnad så lämnar hon barnet till pappan då och då. Men den här gången vågar hon inte hon känner att han inte är pålitlig. Vad kan mamman göra i nuet ? Eller måste hon lämna ifrån sig dottern ?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framkommer av frågan att föräldrarna har gemensam vårdnad över sin dotter. Är mamman rädd för barnets pappa alternativt inte tycker att han är lämplig som vårdnadshavare, bor hon vända sig till tingsrätten och yrka på ensam vårdnad om barnet så snabbt som möjligt.

Då tingsrätten avgör frågor om vårdnad, boende och umgänge ska den enligt 6 kap 2 a § FB alltid ha barnets bästa i åtanke. Då denna bedömning görs tas hänsyn till barnets behov av en nära och bra kontakt med båda föräldrarna samt risken att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller far illa. Du beskriver inte exakt pappans beteende, men kanske kan beteendet eventuellt leda till att barnet far illa vilket tingsrätten tar hänsyn till i sitt beslut. Dessutom lär föräldrarna även ha svårt att samarbeta av vad som framkommer i frågan, vilket kan bidra till att ensam vårdnad bedöms vara bättre för barnet. Tingsrätten gör således en samlad bedömning utifrån ett barnperspektiv, det vill säga vad som barnet mår bäst av.

Vidare undrar du om mamman måste överlämna sin dotter till pappan. Den risken som finns med att vägra detta är att hon gör sig skyldig till egenmäktighet med barn enligt 7 kap 4 § i BrB. Om mamman är orolig för barnets hälsa då hon överlämnar dottern till pappan, bör hon därför så snabbt som möjligt ansöka om ensam vårdnad hos tingsrätten.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Annars är du varmt välkommen att återkomma till oss!

Therese Yngwe
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?