Ansökan om ensam vårdnad

2017-06-27 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej! jag har en dotter som är 14år, pappan har vårdnaden om henne sedan 2011 tyvärr och dottern har rätt till umgänge varannan helg samt vid lov, problemet är att pappan hindrar dottern och saboterar umgänget han ställer krav och villkor samt förbjuder oss som nu i sommar när dottern har umgänge i 5v att åka på semester inom norden pappan har varit mycket svår att samarbeta med men då jag anpassat mig efter hans villkor så har umgänget på något sätt fungerat, jag känner nu att det gått för långt jag har aldrig haft insyn eller fått vara delaktig i det som gäller dottern ex skolgång etc under tiden pappan haft/ har vårdnaden om henne. Dottern vill nu flytta till mig och hon vantrivs hos pappan som hon själv uttrycker det pappan har inte tagit ansvar för dottern som fått utstå och göra det mesta som hör till en vuxen att sköta inte fått varken trygghet eller omvårdnad som hon har rätt till. Jag har gjort det jag kan för att samarbetet sak fungera men han har inget intresse av det vilket gör det otroligt svårt därför tänker jag också att jag vill söka ensam vårdnad om dottern skulle vilja ha lite råd vad ska vi ta oss till och hur? Med vänlig hälsning Angelica
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Jag kan inte ge dig ett svar på om du vid en eventuell ansökan kommer få ensam vårdnad, då det är upp till rätten att avgöra. Det jag kan göra är dock att ge dig en redogörelse för hur vårdnadsreglerna ser ut.

Allmän redogörelse av vårdnadsreglerna
Av 6 kapitlet 5 § föräldrabalken (FB) framgår att när ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem, och någon av dem vill få ändring i vårdnaden, skall rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller anförtro vårdnaden åt en av föräldrarna. Av bestämmelsen kan utläsas att båda föräldrarna har en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad men det är rätten som avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller anförtros en av er.

När domstolen bedömer frågor som rör ett barns boende, umgänge och vårdnad är det barnets bästa som är det avgörande. Vad som är barnets bästa varierar beroende på de särskilda omständigheter i det enskilda fallet. Om någon av er ansöker om ensam vårdnad kommer därför domstolen att beakta de omständigheter som föreligger i ert fall och utifrån dessa komma fram till om vårdnaden bör utövas av er båda eller endast en av er.

I bedömningen, av vad som är barnets bästa, ska domstolen särskilt beakta vikten av att barnet har en god och nära relation med båda sina föräldrar. Detta är något som talar för att gemensam vårdnad som huvudregel ses som det bästa alternativet för barnet. Det finns dock omständigheter som talar emot att gemensam vårdnad är det bästa alternativet. Så kan exempelvis vara fallet om det finns en risk för att barnet utsätts för övergrepp hos den ena föräldern eller om barnets egen vilja talar för att endast den ena föräldern ska ha vårdnaden. Om barnets egen vilja ska tillmätas betydelse i frågan krävs att barnet har uppnått en viss ålder eller särskild mognad. Ensam vårdnad kan även ses som det bästa alternativet om det är så att det råder en djup konflikt mellan föräldrarna som gör att de inte kan samarbeta i frågor som rör barnet.

Med vänlig hälsning,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94270)