FrågaFORDRINGSRÄTT & EXEKUTIONSRÄTTFordringar04/08/2014

Ansökan om betalningsföreläggande och förfallodatum

Jag har en fd. vän som har en skuld till mig på 3000 kr som han inte betalat, lånet finns dokumenterat via Facebook/SMS. Jag har tittat på att ansöka om betalningsföreliggande men där krävs det att det måste finnas ett förfallodatum, något som vi inte beslutade om när lånet togs.

Hur går jag vidare?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline!

Om ni inte avtalat om förfallodatum, gäller enligt 5 § Skuldebrevslagen att förfallodatum är det datum då du kräver (det då datum då du först krävde) betalning. Att ni inte avtalat om förfallodatum utgör sålunda inget hinder mot att ansöka om betalningsföreläggande.

Hur du lättast förfar rent praktiskt kan du läsa om på kronofogdemyndighetens hemsida.

Lawline RådgivareRådgivare