Ansökan om betalningsföreläggande hos Kronofogden

2017-12-01 i Utmätning
FRÅGA
Hej!Jag ska ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden då en person är skyldig mig en stor summa pengar och inte betalar. Om jag vet att personen som är skyldig mig pengar äger en bil vars värde täcker hela skulden, vart anger man det i ansökan?
SVAR

Hej och tack för att du valt att kontakta Lawline!

Om det är så att du vill att Kronofogden utmäter viss egendom som tillhör dig kan du begära detta genom handräckning. Vad jag förstår det som är det dock så att du har en kapitalfordran på någon annan och att du vet att denna person har en bil som skulle kunna täcka din kapitalfordran. Sådan utmätning kan du inte ansöka om, utan om det är så att Kronofogden anser det lämpligt att utmäta svarandens bil som täckning för din kapitalskuld, kommer en sådan åtgärd genomföras. Om det finns andra, mindre ingripande åtgärder kommer dock dessa vidtagas innan.

Här hittar du en blankett om ansökan om betalningsföreläggande, och längst bak hittar du en begreppsbeskrivning.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Väl mött!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?