Ansökan om betalningsföreläggande

Hej, 2013 så var jag dum nog att ta ett lån i mitt namn åt en annan person. Jag och personen i fråga skrev ett skuldebrev signerat av båda. Nu 3 år senare har jag inte fått tillbaka 1kr. Hur kan ja få tillbaka mina pengar?

Lawline svarar

Hej, tack för din fråga!

Jag utgår från att ert skuldebrev innebär att din vän är skyldig att betala tillbaka den summa som du betalar av för det lån du tog för dennes räkning. Detta innebärande att du har rätt att kräva tillbaka dina pengar enligt vad som står i skuldebrevet. En möjlig lösning, vilket även är den lättaste och billigaste lösningen, för att återfå dina pengar är att vända dig till Kronofogden och begära ett betalningsföreläggande. För att ha framgång med ett sådant anspråk krävs att du har en fordran som är förfallen. Har ni i skuldebrevet skrivit in vilken dag som fordan senast ska vara betald gäller denna dag, har ni däremot inte avtalat om en förfallodag anses denna dag föreligga den dag du begär återbetalning. Visst skäligt rådrum bör ges svarande att återbetala pengarna efter du framställt ditt krav.

Då du har en fordran som har förfallit till betalning har du möjlighet att vända dig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande. Denna process regleras i Lag om betalningsföreläggande och handräckning. Enkelt uttryckt går processen ut på att du som borgenär ansöker om betalningsföreläggande för den fordran du har mot din vän. Du ska i din ansökan ange yrkande och grunder. KFM kommer inte göra någon vidare prövning av riktigheten i ditt anspråk, så din tillgång till bevisning spelar i detta skede mindre roll. Är ditt anspråk uppenbart ogrundat kan det komma att utan framställan till svarande behandlas som att denne har bestritt ditt anspråk. Svaranden ska föreläggas att inkomma med sin inställning till din ansökan. Sökanden har då att medge eller bestrida ditt anspråk. Bestrider svarande är det upp till dig om du önskar ta tvisten vidare till domstol eller ej. Medger kärande, eller inkommer hen inte med svar, kommer KFM att utfärda beslut i enlighet med din ansökan och detta beslut utgör en så kallad exekutionstitel som du kan använda dig av om du exempelvis behöver ansöka om utmätning för att din vän fortfarande inte betalar tillbaka.

För mer information om förfarandet vid betalningsföreläggande hos KFM kan du läsa på deras hemsida;

Du kan även välja att väcka talan direkt, vilket dock riskerar att medföra stora kostnader för dig.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Erica LeufstedtRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”