Ansökan om ändring av vårdnaden

Hej!

Vill söka ensam vårdnad på min 14 åriga dotter pga att pappan sätter käppar i hjulet som till exempel vägrar skriva på pass och vägrar skriva på medicin som hon behöver för att hon mår psykiskt dåligt. Han gör orosanmälningar efter orosanmälningar till socialen för att han själv vill ha ensam vårdnad om henne för att han inte tycker att jag är lämplig som mamma. Men hon själv vill inte träffa sin pappa och veta av honom. Hon har inte träffat honom på över 3 år.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lawline är en rådgivningstjänst som hjälper personer med juridiska frågor. För att ändra ett vårdnadsförhållande måste man göra det genom att göra en ansökan till tingsrätten (6 kap. 5 § föräldrabalken). På Sveriges Domstolars hemsida här kan du läsa mer om hur du kan göra en ansökan om ändring av vårdnad.

Vid bedömningen kommer domstolen att ta hänsyn till bl.a. föräldrarnas förmåga att sätta barnets behov främst och ta ett gemensamt ansvar i frågor som rör barnet (6 kap. 5 § föräldrabalken) men framförallt ska beslutet vara i enlighet med vad som anses vara barnets bästa. Vid bedömningen av vad som är bäst för barnet tar domstolen hänsyn till (1) risken för att barnet eller någon annan i familjen utsätts för övergrepp eller att barnet olovligen förs bort eller hålls kvar eller annars far illa, och (2) barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna (6 kap. 2 a § föräldrabalken).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Nabyiel MarionellRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Vårdnadstvist? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000