FrågaOFFENTLIG RÄTTMigrationsrätt14/04/2019

Ansöka om uppehållstillstånd från Sverige

Hej! Min pojkvän har haft uppehållstillstånd i Sverige i fem år men blev nu utvisad till Afghanistan. Han har överklagat men det blev nekat denna gången med. Vi har varit ett par i nästan ett år och han har precis lämnat landet.

Vi har pratat om att gifta oss i ett annat land än våra hemländer då han nu befinner sig hos några släktingar i EU. Vi har därmed tänkt att gifta oss där, men min fråga är om det går? och finns det isåfall någon möjlighet att han kan ansöka om anhöriginvandring här i Sverige direkt efter att vi har gift oss? (Han har tidigare inte ansökt om anhöriginvandring så detta är ju isåfall ett nytt skäl till varför han vill få uppehållstillstånd här)

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det första som är viktigt att tänka på är om han har fått ett återreseförbud. Eftersom du inte nämner det antar jag att han inte har fått ett sådant förbud i sitt beslut.

Din pojkvän kan ansöka om uppehållstillstånd via anknytning till dig, det finns dock två viktiga punkter att tänka på. Dels är det viktigt att försörjningskravet är uppfyllt, dels är det viktigt att ansökan görs från rätt land.

Var ska ansökan om uppehållstillstånd göras?
Som huvudregel måste man söka om uppehållstillstånd innan man reser in i Sverige, enligt 5 kap. 18 § UtlL. Det innebär alltså att som huvudregel kan inte uppehållstillstånd beviljas efter man rest in i Sverige, utan ansökan ska då göras i sitt hemland. Det finns undantag som du kan läsa mer om i paragrafen som jag länkat. Detta betyder alltså att om inga punkter i 5 kap. 18 § är uppfyllda, får han inte vistas i Sverige under handläggningstiden. Några exempel på undantag då man får vistas i Sverige är om man ses som flykting, skyddsbehövande, det inte skäligen kan krävas att personen reser till annat land för att söka osv.

Sammanfattningsvis borde du som utgångspunkt utgå från att huvudregeln är att han måste göra ansökan från sitt hemland, då man som huvudregel måste göra det innan man reser in i Sverige.

Anknytningsansökan via giftermål
Om jag tolkar din fråga rätt så vill ni gifta er och vill söka uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 § Utlänningslagen. Under en period mellan 20 juli 2016-19 juli 2019 gäller lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd. Denna lagen kommer då vara tillämplig när ni ansöker om uppehållstillstånd under denna perioden. Om man då tittar i 9 § första stycket, framgår det att för att uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas krävs det att anknytningspersonen (du) kan försörja dig själv samt utlänningen, samt även har en tillräckligt stor bostad och standard för dig själv och utlänningen. Detta betyder alltså att det krävs att du kan försörja både dig själv och din pojkvän, samt att du har en bostad som är tillräckligt stor för er båda två så att standarden uppfylls.

Vad är då försörjningskravet?
Du måste då visa att du har regelbundna arbetsrelaterade inkomster så som exempelvis lön eller arbetslöshetsersättning. Hur mycket inkomst man måste ha för att uppfylla kravet beror på hur stor familjen är.
För två sammanlevande makar eller sambor är normalbeloppet 8133 kr efter avdragen boendekostnad.

Vad finns det för krav på bostaden? För två vuxna utan barn ska en bostad ha kök/kokvrå och minst ett rum.


Sammanfattning
Som huvudregel måste din pojkvän åka till sitt hemland för att ansöka om uppehållstillstånd därifrån. Det är även viktigt att du uppfyller försörjningskravet om han ska ansöka anknytning till dig.

Caroline LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?