ansöka om permanent uppehållstillstånd

2016-08-18 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej!Jag har en vän som är i Sverige med arbetstillstånd. Han vill ansöka om permanent uppehållstillstånd till sig och sin familj. Har han rätt till gratis juridiskt ombud?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din vän är EU-medborgare och har haft uppehållstillstånd och bott i Sverige i mer än 5 år så har han rätt till permanent uppehållstillstånd (detta gäller såklart även din väns familjemedlemmar). Samma gäller även för familjemedlemmar till EU-medborgare. (Se 3a kap. 6-7 §§ Utlänningslagen)

Att ansöka om ett permanent uppehållstillstånd kostar ingenting, utan man lämnar bara in en blankett. (Se här)

Om din vän inte är EU-medborgare, återkom till Lawline med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Josefin Jennerheim
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Handlar inte 3a kap. 6-7 §§ UtlL om permanent uppehållsrätt och härledd permanent uppehållsrätt, dvs. permanent uppehållskort? Uppehållsrätt och uppehållstillstånd är inte samma sak. Att ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt är gratis men uppehållsrätten existerar av sig självt och är egentligen inte beroende av Migrationsverkets prövning.
2016-08-23 20:40
Ni har skrivit, Om din vän är EU-medborgare och har haft uppehållstillstånd och bott i Sverige i mer än 5 år så har han rätt till permanent uppehållstillstånd (detta gäller såklart även din väns familjemedlemmar). Samma gäller även för familjemedlemmar till EU-medborgare. (Se 3a kap. 6-7 §§ Utlänningslagen) - See more at: http://www.lawline.se/answers/ansoka-om-permanent-uppehallstillstand#sthash.SjWs5GQy.dpuf. Och enligt vad vi vet och det som står på Migrationsverket hemsidan, Permanent uppehållstillstånd: När du haft arbetstillstånd som arbetstagare och arbetat i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren kan du få permanent uppehållstillstånd. Du ska ha arbetat för den arbetsgivare och med det yrke som du har haft arbetstillstånd för.
2016-12-04 01:16
Kommentera
Relaterat innehåll