Ansöka om nytt pass till barn

2016-04-28 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Min sambo har en 10-årig son. Han har gemensam vårdnad ihop med sonens mamma (sonen boendes varannan vecka). Sonen är folkbokförd hos pappan. Mamman har sonens pass och vägrar låna ut det till pappan. Vi planerar inga extraordinära resor till krigsländer utan det är dels en Danmarksresa och dels en charterresa till Spanien som planeras. Mamman har inte uttryckt någon oro över barnets resa utan hon säger att hon bara inte vill ge det för att hon tycker pappan är en idiot. De har redan diskuterat detta hos Familjerätten utan framgång. Hur kan vi gå vidare? Kan ett nytt pass utfärdas utan mammans medgivande? Via tingsrätt? Eller måste pappan ansöka om ensam vårdnad för att få passet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Bestämmelserna om ansökan av pass finns i Passlagen (1978:302),se här. För att pass skall kunna utfärdas till ett barn under 18 år krävs det som huvudregel att båda barnets vårdnadshavare medger en sådan ansökan. För att ett pass skall kunna utfärdas utan ett medgivande från den andra vårdnadshavaren krävs det synnerliga skäl enligt passlagen 7§ 2p. Det ställs hårda krav för att ”synnerliga skäl” skall anses föreligga. Exempelvis anses synnerliga skäl föreligga om ena föräldern vistas i ett annat land och det är uppenbart att dennes medgivande annars skulle ha lämnats. Mot bakgrund av detta så har jag svårt att se att din sambo skulle få igenom en passansökan för hans son utan moderns medgivande.

Kärnan i din fråga rör vårdnad, boende och umgänge av barn. Inom detta område skall principen om barnets bästa vara avgörande för alla beslut som tas inom ramen för vårdnad, boende och umgänge, detta framgår av föräldrabalken 6 kap 2a§. Vid bedömningen av vad som anses vara barnets bästa ska särskild vikt fästas vid barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna. Umgänge med båda föräldrarna är därmed en huvudregel i sig. Det skall dock förtydligas att umgängesrätten är en rättighet för barnet och inte för föräldrarna. Däremot har båda föräldrarna en skyldighet att se till barnets bästa vilket vanligtvis innebär umgänge med båda föräldrarna. Om barnets mamma ogrundat och i större omfattning förstör chanser för barnets pappa till umgänge och resor kan det anses vara umgängessabotage om problemet inte upphör. Jag vet inte om det endast är passet som det varit samarbetssvårigheter kring eller om det också är svårigheter i övrigt. Du nämner att ni redan vidtagit åtgärder och diskuterat detta hos familjerätten men utan framgång, om så är fallet kan det vara rimligt att driva en rättslig process angående samarbetssvårigheter. Eftersom sådana processer är långa och påfrestande bör det ske som en sista utväg.

Sammanfattningsvis kan din sambo inte utfärda ett nytt pass åt hans son utan mammans medgivande då de har gemensam vårdnad, detta framgår av passlagen 7§ 2p. Det föreligger heller inte sådana omständigheter som skulle kunna anses vara synnerliga skäl för att din sambo skall få ansöka om ett nytt pass utan mammans tillstånd. För att din sambo ska kunna ansöka om nytt pass själv behöver han i så fall stå som ensam vårdnadshavare.

Eftersom er situation inte är helt okomplicerad vill jag råda er att ta kontakt med någon som kan ge er mer personlig rådgivning. Lawline har ett nära samarbete med Familjens jurist, om ni vill kan ni boka tid direkt på vår hemsida, se här.

Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Fick du svar på din fråga?